Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSigerstad, Øyvind
dc.contributor.authorSlåen, Nils
dc.contributor.authorStrand, Bjørn-Erik
dc.date.accessioned2013-06-28T12:42:31Z
dc.date.available2013-06-28T12:42:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143047
dc.description.abstractNORSK: En moderne bedrift baserer seg i stor grad på IT-systemer. Dersom det er problemer med disse, går det ofte ut over brukerne av systemene. Derfor er det viktig at de som er ansvarlige for systemene kan varsles med en gang noe er galt, eller er i ferd med å gå galt. Målet for denne bacheloroppagaven har vært å implementere en overvåkningsløsning for IKTavdelingen ved Hedmark fylkeskommune, basert på fri programvare. I løsningen er det benyttet i Icinga, som er en fork av Nagios. Videre oppbygging av overåkningsløsnigen består av overvåkning av servere og tjenester, intrastruktur og servermiljø. For oversikt over status for de ulike systeme er det utviklet et statusvindu tilpasset visning på en stor skjerm. Rapporten går igjennom hvilke valg og vurderinger gruppen har tatt underveis. Dette forklares gjennom en teoretisk bakgrunn for hvordan en setter opp en overvåkningsløsning med Icinga, implementasjonen, sikkerhetsaspekter og dokumentasjon relevant for løsningen.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: IT systems are critical to a modern enterprise. Problems with the systems normally affect a great deal of users. It is crucial that the people responsible for the systems are notified of such problems as soon as possible or even before a problem occurs. The goal of this bachelor’s thesis has been to implement a monitoring solution based on open source for the IT department at Hedmark fylkeskommune. For the implementation Icinga, which is a fork of Nagios, was chosen. Further additions to the monitoring solution has been in regards to monitoring servers and services, infrastructure and server room environment. To give a short summary of the current state of all hosts and services a web based tactical overview was developed. This report discusses which choices and considerations the group has made in regards to the monitoring solution. This is reflected through a theoretical overview of monitoring with Icinga, our implementation, security considerations and documentation relevant for the project.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectovervåkningsløsningno_NO
dc.subjectIKTno_NO
dc.subjectfri programvareno_NO
dc.subjectIcingano_NO
dc.titleMonitoring is Keyno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424no_NO
dc.source.pagenumber240no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel