Show simple item record

dc.contributor.authorMartinsen, Hans Åge
dc.date.accessioned2013-06-24T06:56:52Z
dc.date.available2013-06-24T06:56:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143009
dc.description.abstractENGLISH: The Atlas project at CERN in Genève is a production environment. To be able to develop new architectures, test new equipment and evaluate new technologies a well supported test-bed is needed. This document describes my initial work to gain an understanding and knowledge about computer centers and the requirements of the test-bed that has been erected at CERN by the Atlas project. The document then goes on to describe my work done to evaluate hardware, purchasing and deployment of the acquired hardware in the test-bed. While deploying the hardware an SNMP engine was developed that will obtain data from a set of sensors to be used in existing trend-analysis tools used by the Atlas project.no_NO
dc.description.abstractNORSK: Atlas prosjektet hos CERN i Genève er et produksjons miljø. For å kunne utvikle nye arkitekturer, teste nytt utstyr og evaluere nye teknologier så trengs et godt støttet test miljø. Dette dokuementet beskriver først forarbeide gjort av meg for å opparbeide forståelse og kunnskap om data sentre og behovene til test miljøet som har blitt opprettet av Atlas hos CERN i løpet av året 2012. Deretter kommer en inngående beskrivelse av prosjektet jeg har hatt ansvaret for i forbindelse med å evaluere maskinevare, innkjøp og utrulling av maskinvaren i laboratoriet. I forbindelse med utrullingen av maskinvaren så ble det utviklet en SNMP motor for å innhente data fra et sett med sensorer for bruk i eksisterende trend-analyse verktøy i Atlas.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectAtlas projectno_NO
dc.subjectCERNno_NO
dc.subjecttest-bedno_NO
dc.titleDesigning, Implementing and Documenting the Atlas Network Test-bedno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550no_NO
dc.source.pagenumber119no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record