• A balancing act—midwives' and public health nurses' experiences with breastfeeding counselling 

   Hamnøy, Ingvild Lande; Kjelsvik, Marianne; Bærug, Anne Bergljot; Dahl, Berit Misund (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Aims and Objectives To explore midwives' and public-health nurses' experiences of breastfeeding counselling in order to provide a deeper insight into breastfeeding counselling. Methodological Design and Justification A ...
  • Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background While being prepared for abortions, some women experience decisional ambivalence during their encounters with health personnel at the hospital. Women’s experiences with these encounters have rarely been examined. ...
  • Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med demens? 

   Sjøholt, May-Britt Kjølsøy; Skarstein-Sulebakk, Marte (Bachelor thesis, 2021)
   Norsk tittel: Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med demens? Hensikt: Oppgavens hensikt er å få en bedre forståelse og økt kunnskap om hvordan sykepleiere kan ...
  • Hvordan opplever kvinner som har gjennomgått brystkreft sin seksualitet? 

   Linge, Olea Andrine Flisnes; Saur, Victoria Haugan (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, hvor i underkant av 4000 kvinner rammes årlig. Problemstilling: Hvordan opplever kvinner som har gjennomgått brystkreft sin seksualitet? Hensikt: Hensikten ...
  • Hvordan oppleves det å være foreldre til et barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? 

   Nygård, Jannicke; Dale, Nathalie Vedeld (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan foreldrene opplever det å ha et nydiagnostisert barn med diabetes mellitus type 1. Metode: Litteraturstudien er basert på selvvalgt litteratur, pensumlitteratur ...
  • Kvinners erfaringer med abortnemnder 

   Haaland, Marte Emilie Sandvik; Kjelsvik, Marianne; Cetin, Kaya Sinem; Gjengedal, Eva; Moland, Karen Marie Ingeborg; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Bruvik, Frøydis Kristine (Research report, 2023)
  • Preoksygenering av pasienter med fedme - anestesisykepleiers erfaring, vurdering og tiltak 

   Osvik, Oda-Johanne; Vatland, Mariel (Master thesis, 2023)
   I dagens samfunn er fedme et økende problem i befolkningen og anestesisykepleiere må derfor være forberedt på å møte et økende antall pasienter med fedme på operasjonsstua. Pasienter med fedme har endret lungefysiologi, ...
  • Preoksygenering av pasienter med fedme - anestesisykepleiers erfaring, vurdering og tiltak 

   Osvik, Oda-Johanne; Vatland, Mariel (Master thesis, 2023)
   I dagens samfunn er fedme et økende problem i befolkningen og anestesisykepleiere må derfor være forberedt på å møte et økende antall pasienter med fedme på operasjonsstua. Pasienter med fedme har endret lungefysiologi, ...
  • Seksualitet etter gynekologisk kreft 

   Skaudal, Maria Karnstuen; Walberg, Nanna Brataas (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Behandlingen for gynekologisk kreft kan være svært belastende for kvinnen, og vil påvirke flere aspekter av livet hennes, blant annet hennes seksualitet. I møte gynkreftrammede kvinner er det derfor viktig at ...
  • Sjukepleiar sine haldningar til rusavhengige pasientar 

   Bakke, Heidi Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Etter at Rusreformen kom i 2004, har menneske med rusproblem fått same rettar til behandling og naudsynt helsehjelp som andre pasientgrupper. Sjølv om det har vore auka merksemd kring ruslidingar dei siste åra, ...
  • Sykepleiers erfaringer med bruk av triage verktøy. 

   Sæter, Harald Camilo Nystad (Bachelor thesis, 2021)
   Titel: Sykepleiers erfaringer med bruk av triage verktøy. Bakgrunn for valg av tema: Ønske om å finne ut av sykepleiernes opplevelse ved bruken av triage verktøy. Mål: Finne ut av hvordan sykepleierne opplever bruken av ...
  • Viewing the image? Ultrasound examination during abortion preparations, ethical challenges 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During preparation for early abortion in Norway, an ultrasound examination is usually performed to determine gestation and viability. This article aims to provide a deeper understanding of women’s and health care personnel’s ...
  • Walking on a tightrope : caring for ambivalent woman considering abortions in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims and objectives To improve the understanding and competence of health personnel when caring for ambivalent pregnant women, the aim of this study is to explore the experiences of encountering women who are unsure whether ...
  • Walking on a tightrope: caring for ambivalent woman considering abortions in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims and objectives To improve the understanding and competence of health personnel when caring for ambivalent pregnant women, the aim of this study is to explore the experiences of encountering women who are unsure whether ...
  • Women's experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Chesla, Catherine A.; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abortion during the first trimester is legal in most Western countries. However, deciding to terminate a pregnancy is a challenging process, and some women arrive at the abortion clinic still not absolutely certain. We ...
  • Å kartlegge sine behov som omsorgsgiver med The Carer Support Needs Assessment Tool - Erfaringer fra pårørende til palliative pasienter 

   Oterhals, Malin Sandnes (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Pårørende til palliative pasienter har ofte tyngende omsorgsoppgaver over tid og har ikke fått kartlagt og vurdert sin situasjon godt nok. Forskning sier at pårørende opplever økonomiske, sosiale og helsemessige ...
  • Å leve med depresjon etter hjerneslag. 

   Åmås, Ida-Elin Ingeborg (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for tema: I studien ønsker jeg å belyse erfaringer til pasienter med depresjon etter hjerneslag. Dette for å finne ut hvordan sykepleiere kan møte denne pasientgruppen. Pasienter med hjerneslag kan en møte i alle ...