• Å leve med depresjon etter hjerneslag. 

   Åmås, Ida-Elin Ingeborg (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for tema: I studien ønsker jeg å belyse erfaringer til pasienter med depresjon etter hjerneslag. Dette for å finne ut hvordan sykepleiere kan møte denne pasientgruppen. Pasienter med hjerneslag kan en møte i alle ...
  • Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background While being prepared for abortions, some women experience decisional ambivalence during their encounters with health personnel at the hospital. Women’s experiences with these encounters have rarely been examined. ...
  • Sjukepleiar sine haldningar til rusavhengige pasientar 

   Bakke, Heidi Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Etter at Rusreformen kom i 2004, har menneske med rusproblem fått same rettar til behandling og naudsynt helsehjelp som andre pasientgrupper. Sjølv om det har vore auka merksemd kring ruslidingar dei siste åra, ...
  • Walking on a tightrope : caring for ambivalent woman considering abortions in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims and objectives To improve the understanding and competence of health personnel when caring for ambivalent pregnant women, the aim of this study is to explore the experiences of encountering women who are unsure whether ...
  • Walking on a tightrope: caring for ambivalent woman considering abortions in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims and objectives To improve the understanding and competence of health personnel when caring for ambivalent pregnant women, the aim of this study is to explore the experiences of encountering women who are unsure whether ...
  • Women's experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Chesla, Catherine A.; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abortion during the first trimester is legal in most Western countries. However, deciding to terminate a pregnancy is a challenging process, and some women arrive at the abortion clinic still not absolutely certain. We ...