• Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Reve, Caroline Sandaker (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Psykiske lidelser har en lang tid vært stigmatisert og tabu i samfunnet. I nyere tid har ikke bare ivaretagelsen av pasienten blitt lovpålagt, men også ivaretagelsen av pasientens barn. Barn som lever med psykisk ...
  • Barn som pårørende i psykisk helsevern 

   Hårstad, Kaja (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel: Barn som pårørende i psykisk helsevern Introduksjon/bakgrunn: Tidligere har det tilhørt sjeldenhetene at barn som er pårørende til foreldre med en psykisk lidelse har blitt inkludert i foreldrenes ...
  • Bedre omsorg, færre selvmord? 

   Hagen, Julia; Hjelmeland, Heidi Marie; Espeland, Kristin; Knizek, Birthe Loa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • En undersøkelse av hva som begrenser brukermedvirkning for personer med ROP-lidelser i Norge i dag 

   Moen, Åsa Kjerstine Kjølberg (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: En undersøkelse av hva som begrenser brukermedvirkning for personer med ROP-lidelser i Norge i dag. Bakgrunn: I Norge har vi har hatt politisk føringer om brukermedvirkning lenge. Likevel ser vi fremdeles at ...
  • Helsefremmende effekter av sansehager for personer med demens 

   Lervåg, Mathea (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Helsefremmende effekter av sansehager for personer med demens. Demens er i dag et økende folkehelseproblem. Befolkningen i Norge blir stadig eldre, og dermed får flere diagnosen demens. Per i dag finnes det ingen ...
  • Hvordan bruk av lokaliseringsteknologi kan fremme autonomi hos hjemmeboende personer med demens 

   Tobiassen, Maja Melhus (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Hvordan bruk av lokaliseringsteknologi kan fremme autonomi hos hjemmeboende personer med demens. Bakgrunn: Bakgrunnen for temaet i denne oppgaven er at gjennom de siste årene har det skjedd en økt satsing på ...
  • Nettverksutfordringer hos barn og unge med høytfungerende autisme 

   Johansen, Vilde Gulbjørnsen (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel: Nettverksutfordringer hos barn og unge med høytfungerende autisme. Introduksjon/bakgrunn: Med årene har det blitt satt mer søkelys på å skape et mangfoldig samfunn der alle skal inkluderes uavhengig ...
  • Recoverytenkningens betydning i det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge - En teoristudie 

   Espeland, Kristin (Master thesis, 2015)
   Oppgavens hensikt er å drøfte om recoverytenkningen kan ha betydning i det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge. Siden dette er en teoristudie er det tatt utgangspunkt i eksisterende litteratur og forskning om recovery. ...
  • Utviklingshemming i rettssystemet 

   Kirksæther, Berntsen, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se på hvordan mennesker med utviklingshemming kan ivaretas i rettssystemet. Oppgaven tar utgangspunkt i erfaringer ansatte i rettssystemet har fra sine møter med personer med ...
  • Utviklingshemming og seksuelle overgrep 

   Seem, Hanna Marie Wahl (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Utviklingshemming og seksuelle overgrep. Nøkkelord: seksualitet, utviklingshemming, overgrep, forebygge. Hensikt: Hensikten er å finne ut av hva som gjør at personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle ...