Now showing items 21-25 of 25

  • Redusere bruk av tvang for barn 

   Aasprang, Randi Jung (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel: Redusere bruk av tvang for barn Introduksjon/bakgrunn: Tvang skal ikke brukes dersom man kan oppnå samme resultat med andre virkemidler. Det har lenge vært et fokus og et mål om å redusere tvangsbruk i ...
  • Schizofreni og psykoedukasjon i familiegrupper 

   Berg, Gunhild Skjetne (Bachelor thesis, 2023)
   Schizofreni er en av flere psykoselidelser, og er kjent som en alvorlig og inngripende diagnose både for pasientene selv, men også deres pårørende. I denne oppgaven ønsker jeg å se på hvilken effekt psykoedukasjon i ...
  • Tjenestetilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og komorbid psykisk lidelse. 

   Vorren, Erika (Bachelor thesis, 2023)
   Tittel: Tjenestetilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og komorbid psykisk lidelse. Introduksjon/bakgrunn: Tidligere ble psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming forklart som en del av ...
  • Utviklingshemming i rettssystemet 

   Kirksæther, Berntsen, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se på hvordan mennesker med utviklingshemming kan ivaretas i rettssystemet. Oppgaven tar utgangspunkt i erfaringer ansatte i rettssystemet har fra sine møter med personer med ...
  • Utviklingshemming og seksuelle overgrep 

   Seem, Hanna Marie Wahl (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Utviklingshemming og seksuelle overgrep. Nøkkelord: seksualitet, utviklingshemming, overgrep, forebygge. Hensikt: Hensikten er å finne ut av hva som gjør at personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle ...