Now showing items 21-24 of 24

  • Reflections on Teaching Electrical and Computer Engineering Courses at the Bachelor Level 

   Osen, Ottar; Bye, Robin Trulssen (Chapter, 2017)
   This paper reflects on a number of observations the authors have made over many years of teaching courses in electrical and computer engineering bachelor programmes. We suggest various methods and tips for improving lectures, ...
  • Relative Motion Tracking of Vessels using Multi-Camera Handover and Aruco Markers 

   Drugli, Even; Fjørtoft, Vegard; Hagseth, Kai Julian; Sande, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2019)
   Tauetanken hos NTNU, avdeling Ålesund, brukes i hovedsak av studenter i skipsdesign for å teste skrogmodeller, ROVer og andre vannfartøy. Ved undersøkelser av skipsdesign, brukes småskala testing med modeller for å ...
  • Scalable And User-Friendly Simulation 

   Rutle, Adrian; Wang, Hao; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar (Chapter, 2015)
   Simulation is an important technique for integrating interacting models for predicting results of hypothetical scenarios. A typical application area for simulators is virtual prototyping (VP). In VP, simulators replace the ...
  • Towed ROV 

   Hagen, Eirik André; Samset, Einar; Tusa, Adrian Sæther (Bachelor thesis, 2020)
   I denne rapporten blir konseptet rundt en «Towed ROV» studert. Den er gitt av NTNU Ålesund, og er basert på videreutvikling av designet fra forrige års «Towed ROV» bachelorrapport. «Towed ROV» fungerer som en flerbruksplattform ...