Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSandbakk, Øyvind Bucher
dc.contributor.authorConnelly, Fredrick
dc.contributor.authorEspnes, Lars Vetle Asbjørnsen
dc.date.accessioned2024-05-02T17:19:58Z
dc.date.available2024-05-02T17:19:58Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:194680898:212705461
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128915
dc.description.abstractFotball er en av de største idrettene i verden med omtrent 130.000 profesjonelle utøvere. Fotball er en kontaktsport med mye endringer i retning og hastighet, som gjør at spillerne er utsatt for skader. Denne systematiske gjennomgangen systematiserer nåværende informasjon knyttet til spørsmålene: hva er den mest vanlige skaden blant fotballspillere, når oppstår de vanligste skadene, og er det mulig å forebygge dem? 17 artikler ble inkludert, og hentet med et avansert søk på EBSCOhost, fra databasene SPORTdiscus og MEDLINE. Hovedfunnene i denne studien er at majoriteten av skader oppstår i underekstremiteten, mer spesifikt i lår, kneet og nedre fot. Det er omtrent 7 ganger større risiko for skade under kamp, sammenlignet med treninger. For å forebygge disse skadene kan det være hensiktsmessig å følge et skadeforebyggingsprogram eller et oppvarmings program som FIFA11+, og øke det totale antall treninger under perioden før sesongstart.
dc.description.abstractSoccer is one the largest sports worldwide, with around 130.000 elite athletes. Soccer is a contact sport with a lot of changes in direction and pace, which makes the players prone to injury. This systematic review has the goal of systemizing current knowledge related to the questions: What are the most common injuries among soccer players, when do the most common injuries occur, and how could they be prevented? 17 articles were included based on a search using EBSCOhost, searching SPORTdiscus and MEDLINE databases. The main findings of this systematic review were that most injuries occur in the lower extremities, in the thigh, knee, and lower leg. There is about seven times higher risk of getting injured during matches compared to training. To prevent these injuries, it may be beneficial to follow an injury prevention program or a warmup program like FIFA11+ and to increase the total number of training sessions during preseason.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInjuries in elite level soccer - A systematic review
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel