Show simple item record

dc.contributor.advisorNoordhof, Dionne A.
dc.contributor.authorKaasbøll, Maria Felicia E.
dc.contributor.authorRød, Kristine Meinert
dc.date.accessioned2024-05-02T17:19:49Z
dc.date.available2024-05-02T17:19:49Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:194680898:212705413
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128909
dc.description.abstractAbstrakt Formål: Studien tar sikte på å undersøke kjønnsforskjeller i relativ energitilgjengelighet i idrett (REDs) og analysere dets effekt på reproduktiv evne blant utholdenhetsutøvere. De vurderte parameterne inkluderer hvilemetabolsk rate (RMR) og nivåer av testosteron (TES), østrogen (E2), fri triiodotyronin, kortisol, luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH) i venøse blodprøver. Metode: PubMed-databasen ble brukt til å identifisere ni forskningsartikler, som ble inkludert basert på forhåndsdefinerte inklusjons- og eksklusjonskriterier. Resultater: REDs kan påvirke kjønnshormonene negativt hos utholdenhetsutøvere. Å fastslå passende nivåer av energitilgjengelighet avhenger av individuelle faktorer, som gjør en universell grense for diagnostisering av REDs urealistisk. Fremtidig forskning bør involvere longitudinelle studier med mannlige og kvinnelige idrettsutøvere på ulik alder og prestasjonsnivå. Nøkkelord: Fertilitet, reproduksjon, lav energitilgjengelighet, kjønnshormoner, kjønnsforskjeller, testosteron og østrogen.
dc.description.abstractAbstract Purpose: The study aims to investigate sex differences in Relative Energy Deficiency in Sport (REDs) and analyze its effect on reproductive ability among endurance athletes. The assessed parameters include resting metabolic rate (RMR) and levels of testosterone (TES), estrogen (E2), free triiodothyronine (T3), cortisol, luteinizing hormone (LH), and follicle-stimulating hormone (FSH) in venous blood samples. Method: The PubMed database was used to identify nine research articles, which were included based on predefined inclusion and exclusion criteria. Results: REDs can negatively impact sex hormones in endurance athletes. Determining appropriate energy availability levels depends on individual factors, making standardized thresholds for diagnosing REDs unrealistic. Future research should involve long-term studies with male and female athletes of different ages and performance levels. Keywords: Fertility, reproduction, low energy availability, sex hormones, sex differences, testosterone and estradiol.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRelative Energy in Sports: Impact on Reproductive Health in Females and Males Endurance Athletes
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record