Show simple item record

dc.contributor.advisorSandvig, Ioanna
dc.contributor.advisorSandvig, Axel
dc.contributor.authorSchiro, Lars Erik
dc.date.accessioned2024-04-30T08:33:08Z
dc.date.available2024-04-30T08:33:08Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-326-7895-2
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128573
dc.description.abstractEt regenerativt veiskille innenfor nisjen: Rollen og potensialet til nevrale stamceller etter traumatisk CNS-skade Fokuset til dette PhD prosjektet har vært på å forstå hvordan stamceller som hører til de 3 nevrogene nisjene i sentralnervesystemet, den sentrale kanalen i ryggmargen, den subventrikale og den subgranulære sonen i hjernen, responderer på traumatiske spinal og hjerneskader. Formålet med dette har vært å etablere en modell for å kunne fange opp hvordan disse stamcellene reagerer i cellekulturer for så å følge de over tid og se om deres atferd endres som følge av skade. Den første vitenskapelige artikkelen i denne avhandlingen presenterer en standardisert protokoll forhøsting, dyrking og differensiering av stamceller fra de tre nevrogene nisjene. Vi kom frem til at stamceller med betydelig proliferativt og nevrogent potensiale kan høstes fra hver av de tre kanoniske nevrogene nisjene i sentralnervesystemet ved bruk av en enkelt, enhetlig protokoll, som krever bare mindre optimaliseringer for hver nisje, noe som muliggjør ytterligere in vitro sykdoms- og skademodellering ved bruk av mer relevante celler typer med minimal innvirkning på dyrebruk og velferd. Den andre vitenskapelige artikkelen tar for seg hvordan stamceller fra den sentrale kanalen i ryggmargen responderer og endrer atferd basert på type og alvorlighetsgrad av skade, med spesielt fokus på hvordan disse stamcellene påvirkes av at det rives hull i dura mater når skaden inntreffer. Stamceller ble høstet fra friske dyr, dyr med spinal kompressjonsskade og dyr som med spinal kompressjonsskade hvor det også ble laget små hull i dura mater for å simulere flenger som kan oppstå ved spinalskader. Resultatene fra denne studien viser at disse stamcellene øker produksjonen av nye celler som respons til begge skadeformene i forhold til friske kontrolldyr, men at skader på dura mater endrer skadeomfanget og mikromiljøet rundt stamcellene som fører til at deres evne til å produsere nye celler, differensiere seg til nevrale (nevroner og glialceller) celler og kapasiteten til å spontant organisere seg inn i strukturelle nevrale nettverk blir drastisk nedsatt i forhold til både celler fra friske dyr og de med spinalskade med intakt dura mater. Den tredje vitenskapelige artikkelen etterforsker hvordan direkte skade på de to nevrogene nisjene i hjernen påvirker den påfølgende atferden til stamcellene som holder til i disse nisjene. Stamcellene ble høstet fra friske dyr og dyr som hadde fått kirurgisk indusert hjerneskade og dyrket over til sammen 53 dager. Resultatene fra denne studien viste at atferden til stamcellene fra begge nevrogene nisjene ble drastisk påvirket av den påførte skaden, men at denne atferden utartet på veldig forskjellig måte, avhengig av hvilken nisje stamcellene opprinnelig ble høstet fra. Dette indikerer at terapier som har disse stamcellepopulasjonene som mål bør skreddersy tilnærmingen sin basert på hvilken nevrogen nisje stamcellene stammer ifra. Dette prosjektet viser at protokollen og metodene som presenteres i de 3 inkluderte vitenskapelige artiklene er i stand til å fange opp skade-relaterte endringer i atferden til stamceller fra de 3 nevrogene nisjene, og at celler dyrket på denne måten kan brukes som en plattform for å teste ut mulige behandlinger for traumatiske skader på sentralnervesystemet før de testes i dyr, og dermed bidra til å både øke kvaliteten på forskning som gjøres innen dette feltet samt senke kostnadene på liv i denne type forskning.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2024:151
dc.titleA regenerative crossroad within the niche: The role and potential of neural stem cells in traumatic CNS Injuryen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en_US
dc.description.localcodeFulltext not availableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record