Show simple item record

dc.contributor.authorHylander, Lene
dc.contributor.authorSmeplass, Eli
dc.date.accessioned2024-04-16T08:32:15Z
dc.date.available2024-04-16T08:32:15Z
dc.date.created2024-02-28T16:40:15Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-7923-104-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3126708
dc.description.abstractRapporten presenterer resultatene fra et utviklingsprosjekt i områdeemnet LÆR1000 på Institutt for lærerutdanning, NTNU, i samarbeid med lærerutdannere med samme interesse for bedre koordinering og økt kvalitet i undervisning og studentaktiv læring. Gjennom prosjektet har det vært arrangert seminarer for lærerutdannere fra de ulike studieretningene som deltar i emnet, samt undersøkt muligheter og begrensninger i emnet LÆR1000 for studentgruppen på Bachelor i yrkesfaglærerutdanning (BYRK). Resultatene fra spørreundersøkelser og intervju med yrkesfaglærerstudentene viser at studentene i studien mener de lærer best gjennom aktiv og praktisk erfaring, kombinert med å være i interaktivt samspill med andre. Prosjektet viser at tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling mellom lærerutdannere kan bidra til å sikre dynamisk og faglig relevante undervisningsopplegg. Videre anbefales lærerutdannere å utvikle områdeemnet slik at det tilpasses de ulike studentgruppene. Gjennom prosjektet påpekes det at det har vært utfordrende å sørge for særlig den yrkesfaglige relevansen i områdeemnet slik det har vært organisert. Prosjektet har løftet frem argumenter for hvorfor det er hensiktsmessig å avvikle emnet i sin nåværende form for yrkesfaglærerstudentene og videreføre områdeemnet som et mer tilpasset områdeemne på BYRK. For lærerstudentene på BYRK vil lærerutdannere i større grad ha mulighet til å hensynta studentenes yrkesfaglige bakgrunn og dermed ivareta kvalitet i samlingsbasert undervisning som svarer til de nasjonale føringene for yrkesfaglærerutdanningene. Tverrfaglig gruppearbeid som undervisningsform har vært særlig vektlagt av studentene da de ble spurt om læringsutbytte. Med dette som grunnlag anbefales en videreføring av struktur og læringsaktiviteter for denne studentgruppen, og at det utvikles en vurderingsform på eksamen som er tilpasset læringsaktivitetene og undervisningen i emnet, for eksempel mappeinnlevering i grupper. YFL1000 ble innført våren 2023.
dc.description.abstractRapport fra utviklingsprosjektet Dynamisk områdeemne – kvalitet i yrkesfaglærerutdanningen
dc.language.isomis
dc.publisherNorges teknisk- naturvitenskapelige universitet
dc.titleRapport fra utviklingsprosjektet Dynamisk områdeemne – kvalitet i yrkesfaglærerutdanningen
dc.title.alternativeRapport fra utviklingsprosjektet Dynamisk områdeemne – kvalitet i yrkesfaglærerutdanningen
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber31
dc.identifier.cristin2250750
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record