Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Terje Jostein
dc.date.accessioned2024-03-22T13:10:13Z
dc.date.available2024-03-22T13:10:13Z
dc.date.created2023-11-03T11:51:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-450-4709-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123866
dc.description.abstractI mer enn to tiår har en rekke forskere og yrkesutøvere innen psykologi, pe-dagogikk og sosialt arbeid deltatt i debatten om evidensbasert praksis. Denne har foregått i tidsskrifter, i bøker, på seminarer og på pauserom. Temperaturen i debatten har ofte vært høy, særlig i de første årene. Debatten har også vært skjemmet av uklarheter og av at man har snakket forbi hverandre. Enkelte mindre uenigheter har blitt oppfattet som grunnleggende forskjeller. Det har også vært flere tilfeller av skinnuenigheter, altså ikke-reelle uenigheter hvor man trodde man var uenige fordi man misforsto hverandre.Evidensdebatten har skapt en økt interesse for å avdekke uklarheter i fag-språket, samt for å etterspore, klargjøre og vurdere idémessige forutsetninger som faglige perspektiver er tuftet på. Denne «filosofiske vendingen» synes å ha gitt flere av debattantene en bedre innsikt i motpartens posisjon og et mer kritisk blikk på egen posisjon. Noen har beveget seg i retning av mel-lomposisjoner. Forhåpentligvis har det her skjedd en permanent utvidelse av fundamentet for fagutvikling innen psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid.Kapitlet består av tre deler. Den første delen rommer en framstilling av evidenstradisjonens utvikling. Hovedfokuset er her på det som har skjedd i vårt land. I del to beskrives, og kommenteres, de mest sentrale kritikkene mot tradisjonen. Det vises her hvordan kritikkene berører problemstillinger innen flere filosofiske spesialområder. I den siste delen av kapitlet beskrives det hvordan filosofisk refleksjon og drøfting kan bidra til videre fagutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofKunnskapsforvaltning Bidrag til studier av profesjonell yrkespraksis
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleErfaring og refleksjon - om hvordan debatten om evidensbasert praksis kan ha skapt et bredere fundament for fagutvikling innen psykologi, pedagogikk og sosialt arbeiden_US
dc.title.alternativeErfaring og refleksjon - om hvordan debatten om evidensbasert praksis kan ha skapt et bredere fundament for fagutvikling innen psykologi, pedagogikk og sosialt arbeiden_US
dc.typeChapteren_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber59-78en_US
dc.identifier.doi10.55669/oa280804
dc.identifier.cristin2191867
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal