Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Inger
dc.date.accessioned2024-02-12T10:10:23Z
dc.date.available2024-02-12T10:10:23Z
dc.date.created2023-11-01T15:08:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2022, 3 (2), 154-170.en_US
dc.identifier.issn2535-8162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3116822
dc.description.abstractDen sjøsamiske minoriteten i Norge har vært under stort press med tre hundre års norsk innflytelse og fornorskingspolitikk. Fornorskingen var særlig konsentrert innen skoleverket og i nesten hundre år (1905–1999) ble samiske barn og unge sendt til internatskoler. Her ble de møtt av hovedsakelig norskspråklig personell, norske skolebøker og et generelt påbud om å bruke norsk språk. Denne studien med tre generasjoner i et sjøsamisk lokalsamfunn undersøker narrativer fra besteforeldre, foreldre og ungdommer for å vise hvordan sjøsamisk identitet endres over tid og formes av sin samtid. Gjennom beretninger fra barndom og ungdomstid, viser det empiriske materialet hvordan ungdom, deres foreldre og besteforeldre anser språkbruddet som det mest inngripende intergenerasjonelle bruddet med fortiden, noe som har forstyrret deres identitetsutvikling. Narrativene utforskes gjennom et generasjonsperspektiv og illustrerer hvordan skiftende historiske og politiske kontekster konstituerer barndom og ungdomstid, og hvordan tre generasjoner unge sjøsamer, i retrospekt og nåtid, anser fornorskingspolitikken og bruddet med morsmålet som nedbrytende for det samiske folkets språk, kultur og identitet.en_US
dc.description.abstractSpråkbrudd og identitet i sjøsamiske familier.En intergenerasjonell tilnærming med ungdom i fokusen_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleSpråkbrudd og identitet i sjøsamiske familier.En intergenerasjonell tilnærming med ungdom i fokusen_US
dc.title.alternativeSpråkbrudd og identitet i sjøsamiske familier.En intergenerasjonell tilnærming med ungdom i fokusen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber154-170en_US
dc.source.volume3en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)en_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/ntu.3.2.2
dc.identifier.cristin2191178
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 254721en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal