Show simple item record

dc.contributor.authorMathiesen, Liv
dc.contributor.authorSkovlund, Eva
dc.date.accessioned2024-01-16T14:42:23Z
dc.date.available2024-01-16T14:42:23Z
dc.date.created2023-11-14T08:20:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2023, 143 (14), .en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3111934
dc.description.abstractNår man skal teste effekten av helsetjenesteintervensjoner, er det ikke alltid mulig å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier. Avbrutte tidsserieanalyser regnes som et godt alternativ. Randomiserte kontrollerte studier er gullstandarden for å vurdere effekten av en intervensjon, men det er ikke alltid mulig å gjøre slike studier. Dette vil særlig gjelde for intervensjoner på et populasjons- eller systemnivå. Avbrutte tidsserieanalyser (engelsk: interrupted time series) har vært brukt til å analysere effekt av tiltak for å oppnå endret forskrivning fra leger, som opplæringsprogram på sykehus (1) eller endringer i refusjonsvilkår (2). Metoden kan også brukes i epidemiologiske studier, for eksempel for å studere hvorvidt graviditet gjør at kvinner avslutter behandling med legemidler (3). En tidsserie er en serie av gjentatte observasjoner over tid, gjerne med faste intervaller mellom observasjonene. Prinsippet for en avbrutt tidsserieanalyse er at man gjør observasjoner både før og etter at en intervensjon introduseres. Serien «avbrytes» av intervensjonen. Dette kan illustreres ved et eksempel hvor observasjonene var andelen forskrivninger av antibiotika i tråd med gjeldende retningslinjer før og etter en intervensjon på en sykehusavdeling basert på revisjon med tilbakemelding (audit and feedback intervention study) (figur 1) (1). Hver av de to periodene, før og etter intervensjonen, defineres av to parametere, trenden og nivået. Begge vil kunne påvirkes av intervensjonen.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleAvbrutte tidsserieanalyseren_US
dc.title.alternativeAvbrutte tidsserieanalyseren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.volume143en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.issue14en_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.23.0559
dc.identifier.cristin2196191
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal