Show simple item record

dc.contributor.advisorStørksen, Jan Harry
dc.contributor.authorSkårstad, Lars Christian
dc.contributor.authorNordang, Andreas
dc.date.accessioned2024-01-03T18:19:36Z
dc.date.available2024-01-03T18:19:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:177551117:177554601
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109644
dc.description.abstractTittel: Speilterapi, fantomøvelser og augmented reality i behandling av fantomsmerteintensitet hos amputerte – en litteraturstudie Hensikt: Undersøke effekten av speilterapi, fantomøvelser og augmented reality på smerteintensitet hos pasienter med fantomsmerter. Problemstilling: Har speilterapi, fantomøvelser og augmented reality effekt på smerteintensitet hos amputerte med fantomsmerter? Metode: Metoden benyttet i oppgaven er en litteraturstudie. Det ble gjennomført ustrukturerte søk i uke 37 og 38, før det endelige strukturerte søket i uke 39. Dette søket ble gjennomført i MEDLINE og CINAHL og ti artikler ble identifisert. Resultat: Syv av studiene undersøker speilterapi, to av studiene undersøker fantomøvelser og tre av studiene undersøker augmented reality. Alle studiene viser at behandlingsmetodene har positiv effekt på fantomsmerteintensitet, men en av studiene mangler statistisk signifikans. Konklusjon: Forskning kan tyde på at speilterapi, fantomøvelser og augmented reality har effekt på fantomsmerter med varierende grad av statistisk signifikans. Mer forskning på området er nødvendig for å trekke klare konklusjoner.
dc.description.abstractTitle: Mirror therapy, phantom exercises, and augmented reality in treatment of phantom limb pain intensity in amputees - a literature study. Aim: To investigate the effect of mirror therapy, phantom pain, and augmented reality on pain intensity in patients with phantom limb pain. Research question: Does mirror therapy, phantom exercises and augmented reality have an effect on pain intensity in amputees with phantom limb pain? Method: The method employed is a literature review. Unstructured searches were conducted in weeks 37 and 38, before a final structured search in week 39. This search was conducted in MEDLINE and CINAHL, resulting in the identification of ten articles. Result: Seven of the studies examine mirror therapy, two of the studies examine phantom exercises, and three of the studies examine augmented reality. All the studies indicate that the treatment methods have a positive effect on phantom limb pain intensity, but one of the studies lacks statistical significance. Conclusion: Research may suggest that mirror therapy, phantom exercises, and augmented reality have an effect on phantom limb pain with varying degrees of statistical significance. More research in the field is necessary to draw broader conclusions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSpeilterapi, fantomøvelser og augmented reality i behandling av fantomsmerteintensitet hos amputerte - en litteraturstudie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record