Show simple item record

dc.contributor.advisorAlbrechtsen, Eirik
dc.contributor.advisorKongsvik, Trond
dc.contributor.authorEdwin, Kinga Wasilkiewicz
dc.date.accessioned2023-10-12T09:10:15Z
dc.date.available2023-10-12T09:10:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-326-7341-4
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096012
dc.description.abstractSummary of the thesis Managing safety is an essential function in construction projects, yet unwanted incidents continue to occur. Though injury and fatality rates in the Norwegian construction industry have decreased over the decades, the improvement has somewhat stagnated, making it challenging to lower them further. The main objective of this thesis is to explore how safety management in the construction industry can be developed by expanding the information base and applying a more integrated safety approach. The overall question of the thesis, ‘How can incorporating additional inputs develop safety management in the construction industry?’ is addressed through the following three research questions answered based on three articles: What opportunities for safety management exist in broader information sharing across the construction industry? How can the construction industry improve safety management by looking at practices from the Norwegian petroleum industry? How is project management related to safety management in construction projects? The first article investigates post-incident sharing practices and information sharing arenas across companies in the Norwegian construction industry through interviews. The second article explores characteristics of occupational safety in the Norwegian petroleum and construction industries through interviews in both industries and investigates the potential of sharing safety-related information between the two. The third article explores the relationship between project management factors, safety management factors and safety performance in a sample of Norwegian construction projects through a statistical analysis. Information sharing as a means to advance safety management is discussed by looking at the advantages of a comprehensive information base and practical steps to achieve this. Further, advancing safety management through an integrated approach is discussed in two parts. Firstly, looking at safety management as an aspect system and secondly, by integrating Safety-I and Safety-II perspectives. This combined approach can enhance the value derived from shared information, fostering a more holistic safety management. This research contributes novelty by integrating information from various construction industry phases and actor types, advocating for the integration of safety into production, and highlighting the need for a multifaceted approach to safety management. Sammendrag av avhandlingen Håndtering av sikkerhet er en grunnleggende funksjon i bygge- og anleggsprosjekter, likevel fortsetter uønskede hendelser å skje. De siste tiårene har skade- og dødstallene i den norske bygge- og anleggsnæringen sunket, men forbedringsnivået har stagnert, noe som gjør det vanskelig å redusere tallene ytterligere. Hovedmålet med avhandlingen er å utforske hvordan sikkerhetsledelse kan utvikles ved å utvide informasjonsgrunnlaget og ved å anvende en mer integrert sikkerhets-tilnærming. Det overordnede spørsmålet i oppgaven ‘Hvordan kan innlemming av ytterligere input utvikle sikkerhetsledelse i bygge- og anleggsnæringen?’ besvares med tre forskningsspørsmål gjennom tre artikler: Hvilke muligheter for sikkerhetsledelse finnes i bredere informasjonsdeling på tvers av bygge- og anleggsnæringen? Hvordan kan bygge- og anleggsnæringen forbedre sikkerhetsledelse ved å se på praksis fra norsk petroleumsnæring? Hvordan er prosjektledelse relatert til sikkerhetsledelse i bygge- og anleggsprosjekter? Den første artikkelen undersøker delingspraksis etter hendelser og informasjonsdelingsarenaer på tvers av bedrifter i norsk byggenæring gjennom intervjuer. Den andre artikkelen utforsker kjennetegn ved sikkerhet i norsk petroleumsindustri og bygge- og anleggsnæring gjennom intervjuer i begge næringene, og ser på potensialet av å dele sikkerhetsrelevant informasjon mellom disse. Den tredje artikkelen utforsker sammenhengen mellom prosjektledelsesfaktorer, sikkerhetsledelsesfaktorer og sikkerhetsytelse i et utvalg norske bygge- og anleggsprosjekter gjennom en statistisk analyse. Informasjonsdeling diskuteres som et middel til å fremme sikkerhetsledelse ved å se på fordelene ved en bredere informasjonsgrunnlag samt praktiske tiltak for å oppnå dette. Videre diskuteres utvikling av sikkerhetsledelse gjennom en integrert tilnærming i to deler, der først sikkerhetsledelse sees på som et aspektsystem, og deretter gjennom integrering av Safety-I og Safety-II perspektiver. Denne kombinerte tilnærmingen kan øke nytten som kommer fra delt informasjon, og fremmer en mer helhetlig sikkerhetsledelse. Bidraget til forskningen kommer fra arbeidet med informasjonsdeling på tvers av faser og aktører i bygge- og anleggsnæringen, som taler for integrering av sikkerhet i produksjon, samt synliggjør behovet for en flersidig tilnærming til sikkerhetsledelse.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2023:321
dc.relation.haspartPaper 1: Edwin, Kinga Wasilkiewicz. Sharing incident experiences: a roadmap towards collective safety information in the Norwegian construction industry. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2022 https://doi.org/10.1080/10803548.2022.2118983 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Edwin, Kinga Wasilkiewicz; Nilsen, Marie; Albrechtsen, Eirik. Why Is the Construction Industry Killing More Workers Than the Offshore Petroleum Industry in Occupational Accidents?. Sustainability 2021 ;Volum 13.(14) https://doi.org/10.3390/su13147592 This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).en_US
dc.relation.haspartPaper 3: An analysis of the relationship between project management and safety management in the Norwegian construction industryen_US
dc.titleAdvancing safety management in construction: Additional inputs through information sharing and an integrated safety approachen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record