Show simple item record

dc.contributor.advisorKöhler, Jochen
dc.contributor.advisorHingorani, Ramon
dc.contributor.authorMir Díaz, Carlos
dc.date.accessioned2023-09-20T17:21:09Z
dc.date.available2023-09-20T17:21:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720801:121296890
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090927
dc.description.abstractDet bygde miljøet er av åpenbar betydning for vår bærekraftige utvikling, siden det ikke bare legger til rette for sosial aktivitet, men også spiller en betydelig rolle i den globale omsetningen av økonomiske og miljømessige ressurser. Til dags dato er det bygde miljøet utviklet og vedlikeholdt ved i stor grad å følge strukturelle designstandarder, som kontinuerlig utvikler seg over tid og inneholder sikkerhetskonsepter som støtter daglige konstruksjonstekniske beslutninger basert på enkle beregninger. Hovedmålet som har blitt fulgt i utviklingen er å gi tilstrekkelig sikkerhet, og de lave feilratene som er observert viser suksess i denne forbindelse. Imidlertid tillater ikke strukturelle designkoder optimal allokering av begrensede økonomiske og miljømessige ressurser til strukturell ytelse. Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et verktøy ved bruk av Python for analyse av mengder av konstruksjonsmateriale og karbonutslipp inkorporert i bygningskonstruksjoner med armert betong og murkomponenter.
dc.description.abstractThe built environment is of obvious importance to our sustainable development, as it not only facilitates social activity, but also plays a significant role in the global turnover of economic and environmental resources. To date, the built environment is developed and maintained by broadly following structural design standards, which continually evolve over time and contain safety concepts that support daily structural engineering decision-making based on simple calculations. The main objective that has been followed in its development is the provision of sufficient security, and the low failure rates observed demonstrate success in this regard. However, as conceived, structural design codes do not allow for the optimal allocation of limited financial and environmental resources to structural performance. The main objective of this project is to develop a tool using Python for the analysis of quantities of structural material and carbon emissions incorporated in building structures with reinforced concrete and masonry components.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalysis project of embodied carbon emissions in building structures with reinforced concrete components
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record