Show simple item record

dc.contributor.advisorSkovereng, Knut
dc.contributor.advisorDanielsen, Jørgen
dc.contributor.authorEngdahl, Jonatan
dc.date.accessioned2023-07-28T17:19:36Z
dc.date.available2023-07-28T17:19:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:140235927:98120595
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081814
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAbstrakt (Swedish) Bakgrund: Till dato finns det lite till ingen forskning som undersökt säsongsförändringar i prestation och prestationsbestämmande variabler hos längdskidåkare, speciellt mellan längdskidåkare på olika atletiska nivåer. Syfte: Syftet med denna studie, var därför att undersöka hur längdskidåkare på olika atletiska nivåers prestation och prestationsbestämmande variabler förändras under träningssäsongen. Som sekundärt mål var att undersöka om det är underliggande skillnader i genomförd träning. Metod: 26 (20 män) norska längdskidåkare tävlandes på internationell och nationell nivå blev indelade i tre olika atletisk-nivå grupper (Lågt, Moderat och Högt-nivå) baserat på FIS-punkter från förra säsongen. Vid tre olika tillfällen genomförde längdskidåkarna fysiska tester på rullskidband i fristil teknik (växel 3) för att mäta fysiologiska variabler och prestation. Testerna genomfördes i övergångarna mellan de olika periodiseringsperioderna; Maj/Juni (Generella förberedelseperioden, GP), Augusti/September (Specifika förberedelseperioden, SP) och November/December (innan tävlingsperioden, Pre-COMP). Träningsegenskaper samlades in kontinuerligt under tidsperioden. Resultat: Som grupp noterade alla längdskidåkare sin högsta Vpeak (P<0.01) och VO2peak i relativa (P<0.05) och absoluta värden (P=0.04) mellan GP och Pre-COMP. Medan säsongsförändring i GE@4mmol kunde ses mellan SP och Pre-COMP (P=0.04). Mellan atletiska-nivå grupper, hade längdskidåkare på Lågt-nivå största mängden i totala säsongsförändringar med förbättrad Vpeak (P<0.01) och VO2peak i relativa (P=0.02) och absoluta värden (P=0.04), mellan GP och Pre-COMP och V@4mmol mellan SP och Pre-COMP (P=0.02). Följt av längdskidåkare på Moderat-nivå som förbättrade Vpeak (P<0.01) och GE@4mmol (P=0.03) mellan GP och Pre-COMP, och relativa VO2peak mellan GP och SP (P=0.02) och längdskidåkare på Högt-nivå som tenderade att utveckla sin Vpeak (P=0.08) och reducerade sin RPE@4mmol (P<0.03) mellan GP and Pre-COMP. Under den studerade träningsperioden, genomförde längdskidåkare på Högt och Moderate-nivå mer total träningvolym (båda P=0.02), såväl som LIT (båda P<0.05) och MIT (båda P<0.01) volym, jämfört med längdskidåkare på Lågt-nivå. Däremot tenderade längdskidåkare på Lågt-nivå att genomföra mer HIT volym jämfört mot både längdskidåkare på Högt och Moderat-nivå (båda P=0.06). Konklusion: Denna studie visar hur längdskidåkares prestation och prestationsbestämmande variabler förändrar sig under en årlig träningssäsong och hur säsongsförändringarna skiljer sig mellan längdskidåkare på olika atletiska nivåer. Denna studie är till min kännedom, den första av sitt slag som undersöker säsongsförändringar mellan atletiska nivåer.
dc.description.abstractAbstract Background: To date, little to no research have been conducted on seasonal changes in performance and performance determining variables among cross country (XC) skiers, especially comparing between skiers at different athletic levels. Purpose: To investigate how XC skiers at different athletic levels performance and performance determining variables change during the annual training season. In addition, investigate if there are underlying differences in the conducted training. Method: 26 (20 men) Norwegian XC skiers competing at an international and national level were divided into different three different athletic level groups (Low, Moderate and High-level group), based on their distance FIS points from previous season. At three different occasions the skiers were assessed for performance and performance determining variables while roller skiing on a treadmill using the G3 skating technique. The occasions occurred at the transitions between the different periodization periods during an annual training season: May/June (General preparation period, GP) August/September (Specific preparation period, SP) and November/December (pre-competition period, Pre-COMP). Training characteristics was collected throughout the study period. Results: As a group, the XC skiers improved their Vpeak, (P<0.01) and VO2peak, in relative (P<0.05) and absolute values (P=0.04) between GP and Pre-COMP while seasonal changes in GE@4mmol was observed between SP and Pre-COMP (P=0.04). Moreover, seasonal changes differed based on athletic levels, where Low-level skiers showed the largest multitude in overall season change with improved Vpeak (P<0.01), and VO2peak in relative (P=0.02) and absolute values (P=0.04) between GP and Pre-COMP and V@4mmol between SP and Pre-COMP (P=0.02). Followed by Moderate-level skiers who improved their Vpeak (P<0.01) and GE@4mmol (P=0.03) between GP and Pre-COMP and relative VO2peak between GP and SP (P=0.02), and High-level skiers who tended to improve Vpeak (P=0.08) and reduced their RPE@4mmol (P<0.03) between GP and Pre-COMP. During the studied training period, High and Moderate-level skiers performed significantly more total training volume (both P=0.02) as well as LIT (both P<0.05) and MIT (both P<0.01) volume than Low-level skiers. However, Low-level skiers tended to have more HIT volume at compared to both High and Moderate-level skiers (Both P=0.06). Conclusion: The present study illustrates how XC skiers’ performance and performance determining variables changes during an annual training season and how the seasonal changes differ between skiers at different athletic levels. This study is to best of my knowledge the first of its kind examining seasonal changes between athletic levels.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSeasonal Changes In Performance And Performance Determining Variables Among Cross-Country Skiers At Different Athletic Levels.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record