Show simple item record

dc.contributor.advisorMalmedal, Wenche Karin
dc.contributor.authorEidshaug, Marte
dc.contributor.authorSvendsgaard, Lina
dc.date.accessioned2023-07-18T17:19:51Z
dc.date.available2023-07-18T17:19:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721298:147643826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079992
dc.description.abstractBakgrunn: God smertelindring er vist å være essensielt i palliativ fase. I Norge foreligger det ingen særskilte rutiner knyttet til palliativ omsorg for pasienter med demens. Det utfordres når pasientene ikke kan uttrykke seg verbalt. For sykepleier krever dette bred kompetanse, samt forhold som tilrettelegger for god smertelindring. Hensikt: Belyse sykepleiers erfaringer med smertelindring hos pasienter i terminal fase med langtkommen demens i sykehjem. Det er lagt vekt på sykepleieperspektivet, og hvilke faktorer som kan fremme eller hindre god smertelindring. Metode: Dette er en litteraturstudie basert på åtte ulike forskningsartikler. Det er gjennomført systematisk søk, et utvalg og analyse av artikler. Resultat: Resultatene viste at smertelindring hos pasienter med langtkommen oppleves som utfordrende for sykepleierne. Et viktig funn er manglende bruk av kartleggingsverktøy, som forårsakes av flere barrierer. Sykepleierne er avhengige av gode fagkunnskaper og et godt tverrfaglig samarbeid for å sikre tilstrekkelig smertelindring. Organisatoriske utfordringer som underbemanning og tidspress er faktorer som påvirker sykepleiernes mulighet til å gi god smertelindring. Konklusjon: En stor ressurs i veien mot tilstrekkelig smertelindring hos pasientene er kontinuitet i alle ledd. Sykepleierne har et viktig ansvar i møte med denne pasientgruppen, men må selv holde seg faglig oppdatert for å skape en helhetlig tjeneste. Likevel utfordres dette av organisatoriske forhold, som tidspress, underbemanning og høy arbeidsbelastning.
dc.description.abstractBackground: Adequate pain relief is known to be essential in palliation. In Norway, there is a lack of implemented guidelines regarding palliative care for patients with dementia. Adequate pain relief is furthermore challenged when the patients cannot verbally express themselves. For nurses, this requires thorough knowledge, as well as conditions that facilitate for good pain relief. Purpose: Elucidate nurses' experiences with pain relief regarding terminally ill patients with advanced dementia in nursing homes. Emphasis is placed on the nursing perspective, and which factors can promote or prevent good pain relief. Method: The study is a literature study based on eight different research articles. A systematic search, a selection and analysis of articles has been carried out. Result: The nurses in the included studies described communicative, relational and organisational challenges. One major issue involved the lack of use of observational pain tools. One of the causes found was nurses' limitations in knowledge about the factors surrounding pain-relief and how the advanced dementia affected the patient's behaviour. Another factor found that affected the pain management, was the multidisciplinary collaboration. Furthermore, nurses' ability to treat patients with advanced dementia was affected by organisational challenges, particularly understaffing and time constrain. Conclusion: The major factor impacting adequate pain relief among the patients was continuity. The nurses where responsible for staying updated on scientific knowledge to help create a holistic health service. At the same time this is contested by the organisational challenges.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva mener sykepleiere er viktige faktorer som påvirker smertebehandling i terminal fase hos pasienter med langtkommen demens i sykehjem?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record