Show simple item record

dc.contributor.advisorNujen, Bella B.
dc.contributor.advisorMwesiumo, Deodat E.
dc.contributor.authorIvarrud, Helle Karlsen
dc.contributor.authorSylte, Hanna
dc.date.accessioned2023-07-15T17:21:50Z
dc.date.available2023-07-15T17:21:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147333159:148068812
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079465
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker potensiell påvirkning av eksterne faktorer på bedrifters preferanse for lokasjon til leverandører. På den måten utforsker den forholdet mellom risikoreduksjon og tilbøyeligheten til innenlandsk innkjøp, tatt i betraktning det usikre globale forretningsmiljøet. En gjennomgang av den eksisterende litteraturen har blitt utført for å utvikle fem hypoteser, som testes ved å utføre en telefonoperert undersøkelse på bedrifter i et høykostnadsland. Funnene avslører det komplekse samspillet mellom eksterne faktorer og utfordrer eksisterende teorier. Blant annet er risikoreduserende strategier ikke funnet å forsterke forholdet mellom eksterne faktorer og preferanse for innenlandske leverandører. I tillegg har firmastørrelsen en betydelig innflytelse på forholdet mellom risikoreduserende strategier og preferanser for innenlandske leverandører. Studien bidrar ved a gi innsikt for ledelsesmessige beslutninger, og fremhever behovet for et bredere spekter av strategier samtidig som det imøtekommer bedriftens størrelse. Mer spesifikt foreslås en nyansert oppfatning av risikotyper basert på internasjonalisering av forsyningskjeders skreddersydde risikostrategier, og at ledere bør vurdere internasjonal diversifisering når bekymringene for eksterne faktorer er store. På denne måten bidrar denne oppgaven ved å legge til et høykostnadslokaliseringsperspektiv fra kjøpende firmaer som opererer i forskjellige produksjonssektorer under forekomster av hendelser med lav sannsynlighet og høy innvirkning.
dc.description.abstractThis master thesis investigates the potential influence of external factors on firms’ preference for supplier locations. In so doing it explores the relationship between risk mitigation and the inclination towards domestic sourcing, considering the uncertain global business environment. A review of the existing literature has been conducted to develop five hypotheses, which are tested by performing a telephone-operated survey on firms in a high-cost location. The findings reveal the complex interplay of external factors and challenges extant theories. For instance, risk mitigation strategies are not found to mediate the relationship between external factors and preference for domestic suppliers. More so, that firm size is found to have a significant influence on the relationship between risk mitigation strategies and preferences for domestic suppliers. As such, the study provides insights for managerial decisions, highlighting the need for a broader range of strategies while accommodating firm size. More specifically, a nuanced perception of risk types based on supply chain internationalization suggests tailored risk strategies, and that managers should consider international diversification when external factors concerns are great. In so doing, this thesis contributes by adding a high-cost location perspective from buying firms operating in different manufacturing sectors during the occurrences of low probability high impact events. Keywords: International sourcing, supply chain resilience, external uncertainty, risk mitigation strategy, supplier selection, high-cost location
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInsights on External Factors and Firms’ Preference for Domestic Suppliers During Times of Uncertainty
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record