Show simple item record

dc.contributor.advisorBorge, Lars Erik
dc.contributor.authorHidle, Nils Hadle
dc.contributor.authorLampe, Herman
dc.date.accessioned2023-07-14T17:22:25Z
dc.date.available2023-07-14T17:22:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145364649:47650310
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079099
dc.description.abstractDenne oppgaven hadde som mål å evaluere potensialet til industrielle vindparker. For å illustrere levedyktigheten til industrielle vindparker ble det presentert to potensielle steder, Kårstø og Sjursøya. Gjennom nøye evaluering av de to vindparkene observerte vi hvordan de ikke kan konkurrere med allerede etablerte vindparker som Geitfjellet. Mens energi- og økonomiske muligheter for den foreslåtte vindparken er relativt svakere enn eksisterende installasjoner, kan de være lønnsomme og teoretisk sett mulige å utvikle. Sjursøya er et eksempel på et sted med dårlig grunnlag for utvikling av vindkraft. Som nevnt er energipotensialet svakt. En annen faktor er den visuelle påvirkningen i sentrum av Norges største by, noe som utvilsomt vil by på for store utfordringer til å vurdere utbygging. Selv om den visuelle forurensningen kunne bli tolerert, presenterer støyfaktoren ubestridelige utfordringer som vil føre til at vindparken ikke blir bygget. Kårstø er et eksempel på et sted som har potensiale til å bli utviklet til en vind park. Mens energipotensialet er betydelig høyere sammenlignet med Sjursøya, er det fremdeles ikke tilstrekkelig stort til å være konkurransedyktig sammenlignet med tradisjonelle vindparker. Den visuelle påvirkningen er den største hindringen til utviklingen av Kårstø. Vindparkens beliggenhet er synlig fra et stort område og kan påvirke mange nærliggende beboere og turister. Støyforurensning er dog lite sannsynlig å forårsake problemer i dette tilfellet. Oppsummert er industrielle vindparker en definitiv mulighet som, med optimale egenskaper, teoretisk sett kan gi stor verdi. Det blir imidlertid raskt tydelig hvorfor muligheten ikke har blitt prioritert i større grad, gitt de mer fordelaktige økonomiske aspektene ved å utvikle vindparker i naturen.
dc.description.abstractThis thesis aimed to evaluate the potential of industrial wind parks. To illustrate the viability of industrial wind parks, two potential site locations were presented, Kårstø and Sjursøya. Through careful evaluation of the two wind sites, we observed how they are unable to compete with already established wind parks such as Geitfjellet. While the energy and economic prospects of the proposed wind park are comparatively weaker than existing installations, they can be profitable and are theoretically viable to develop. Sjursøya is an example of a site that is unlikely to be developed. As stated, the energy potential is lackluster. Secondly the visual impact in the center of our biggest city is sure to present too severe challenges to consider developing. Even if the visual pollution could be tolerated, the noise factor presents undisputable challenges which will cause the wind park to not be built. Kårstø is an example of a site that could potentially be constructed. While the energy potential is comparatively much greater than Sjursøya, it is still not great enough to be competitively viable when compared to traditional wind parks. The visual impact is the biggest downside of Kårstø. The wind park’s location is visible from a large area and could affect many residents and tourists. The noise pollution is unlikely to cause issues in this example. In summary industrial wind parks are a definite possibility, that given optimal attributes could potentially provide great value. However, it quickly becomes apparent why the prospect hasn’t been prioritized to a larger degree, given the more advantageous financial aspect of developing wind farms in nature.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleViability Analysis of Proposed Industrial Wind Park Projects
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record