Show simple item record

dc.contributor.advisorSnorre Lindset
dc.contributor.authorEllinor Konstanse Eriksen-Støen
dc.contributor.authorEmil Ims Svendsbø
dc.contributor.authorElin Gjære
dc.date.accessioned2023-07-13T17:20:24Z
dc.date.available2023-07-13T17:20:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146681609:70173967
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078725
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke valutakursen sin innvirkning på lakseprisen. Oppdrettsnæringen av laks utgjør en betydelig del av norsk økonomi og er en av landets største eksportvarer. Temaet er både dagsaktuelt og av betydelig interesse for næringslivet og den norske økonomien. Analysen består av minste kvadraters metode (OLS) som økonometrisk metode. Det vil først benyttes en regresjonsanalyse for å undersøke om lakseprisen i euro er identisk med lakseprisen i norske kroner under valutakursendringer. Deretter vil regresjonsanalysen utvides til å inkludere flere betydningsfulle variabler som vil påvirke testresultatene. Gjennom å undersøke disse sammenhengene, ønsket vi å øke vår forståelse av hvordan endringer i valutakursen påvirker lønnsomheten til oppdrettsnæringen. Resultatene fra analysen indikerer at det er en statistisk sammenheng mellom lakseprisen i euro og valutakursen, og at det kan konkluderes med at endringer i valutakursen kan påvirke lakseprisen betydelig.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the impact of the exchange rate on the salmon price. The salmon farming industry forms an important part of the Norwegian economy and is one of the country´s largest exports. The topic is both of current interest and of considerable interest to business and the Norwegian economy. The analysis consists of the method of Ordinary Least Squares (OLS) as an econometric method. A regression analysis will first be used to investigate whether the salmon price in euros is identical to the salmon price in Norwegian kroner during exchange rate changes. The regression analysis will then be expanded to include more significant variables that will affect the test results. By investigating these correlations, we want to increase our understanding of how changes in exchange rates affect the profitability of the salmon industry. The results of the analysis show that there is a statistical correlation between the salmon price in euros and the exchange rate, and that it can be concluded that changes in the exchange rate can significantly affect the salmon price.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleValutakursens innvirkning på lakseprisen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record