Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStokke, Hildegunn Ekroll
dc.contributor.authorHognestad, Sofia
dc.contributor.authorNyhus, Thea Myhrer
dc.contributor.authorSolem, Kamilla Haga
dc.contributor.authorUllenrød, Haakon
dc.date.accessioned2023-07-13T17:20:23Z
dc.date.available2023-07-13T17:20:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146681609:64256052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078724
dc.description.abstractDet er godt dokumentert og etablert at alkoholkonsum er en trussel mot helsen vår. Denne oppgaven undersøker om alkoholpolitikk har en observerbar effekt på alkoholkonsum i europeiske land. Europa er kjent for å ha et høyere konsum av alkohol enn andre deler av verden. Dette utgjør ikke bare en betydelig trussel mot folkehelsen, men resulterer også i en stor økonomisk byrde for samfunnet. I et forsøk på å rette opp i dette, har myndigheter innført ulike alkoholpolitiske tiltak. Vi studerer effekten av denne politikken ved å benytte oss av en multippel regresjonsmodell, der vi undersøker sammenhengen mellom en samleindeks for alkoholpolitikk, og alkoholkonsum i hvert land. Vi har samlet data for europeiske land fra året 2012, og har inkludert flere andre variabler for å kontrollere for ytterligere faktorer som kan påvirke alkoholkonsum. Basert på våre analyser, er konklusjonen vår at det er en negativ sammenheng mellom strengheten på politikken og alkoholkonsum, noe som støttes av andre empiriske bevis. Videre forsking er nødvendig for å konkludere rundt effektiviteten av politikken, i tillegg til hvordan denne sammenhengen har utviklet seg i senere år og i andre land i verden.
dc.description.abstractIt has been well documented and established that alcohol consumption is a threat to our health. This thesis examines whether there is an observable effect of alcohol policies on alcohol consumption in European countries. Europe is known for having higher levels of alcohol consumption than other parts of the world, which poses not only a health epidemic, but also results in large economic burdens. In efforts to correct these effects, governments have implemented alcohol policies. We investigate the effects of these policies by using a multiple regression model to study the relationship between an index for alcohol policies and average consumption of alcohol in each country. We collected data from the year 2012 for European countries, and included several other variables to control for additional factors which may affect consumption. Based on our analyses, our conclusion was that there is a negative relationship between the strictness of a policy and consumption, which is supported by other empirical evidence. Further research is needed to conclude on the effectiveness of these policies, in addition to how this relationship presents itself in later years and other countries around the world.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekt av alkoholpolitikk på alkoholkonsum: En empirisk studie på tvers av europeiske land
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel