Show simple item record

dc.contributor.advisorAaltonen, Heli
dc.contributor.authorEngeseth, Celine Marø
dc.date.accessioned2023-07-12T17:21:50Z
dc.date.available2023-07-12T17:21:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:137204268:92978367
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078466
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI min bacheloroppgave som jeg har valgt å gi tittelen: Hva ligger i et ekte vennskap? En studie om hvordan skape devised teater med et ungt publikum som referansegruppe, tar jeg for meg temaet "teater for et ungt publikum", og valgte utifra dette følgende problemstilling for oppgaven: «Hvordan skape en devised teaterforestilling med et ungt publikum som referansegruppe?». Mitt ønske med denne oppgaven er å undersøke noe av det mest essensielle når man skal lage en devised teaterforestilling, som da innebærer blant annet hvordan man sammen med referansegruppen finner forestillingens tema og brennpunkt, i tillegg til den røde tråden som gjør at det hele henger sammen. Jeg har også fokus på selve målgruppearbeidet og dermed hvordan oppnå best mulig resultater gjennom arbeidet. Forskningsmetoden jeg har tatt i bruk er "kvalitativ forskningsmetode", hvor jeg har tatt utgangspunkt i egne erfaringer fra en tidligere devising prosess jeg har tatt del i. Jeg konkluderer oppgaven med at noe av det viktigste når man skal jobbe på en slik måte er å sette seg inn i målgruppens liv, for å få bedre kommunikasjon og forståelse av deres syn på ting.
dc.description.abstractIn my bachelor's thesis, which I have chosen to give the title: What lies in a true friendship? A study on how to create devised theatre with a young audience as a reference group, I chose the theme "theatre for a young audience", and based on this I chose the following problem for my thesis: «How to create a devised theater performance with a young audience as a reference group?». My wish with this assignment is to investigate some of the most essential things when creating a devised theater performance, which then involves, among other things, how to find the theme and focal point of the performance together with the reference group, in addition to the common thread that makes it all come together. I also focus on the target group work itself and thus how to achieve the best possible results through the work. The research method I have adopted is the "qualitative research method", where I have taken my own experiences from a previous devising process in which I have taken part. I conclude the thesis with that one of the most important things when working in such a way is to immerse onself in the target groups life, in order to gain better communication and understanding of their view on things.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva ligger i et ekte vennskap? En studie om hvordan skape devised teater med et ungt publikum som referansegruppe
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record