Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristoffersen, Reidar
dc.contributor.authorSpakmo, Jo Emil
dc.contributor.authorLangelid, Magnus
dc.date.accessioned2023-07-11T17:26:57Z
dc.date.available2023-07-11T17:26:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142213037:147032178
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078012
dc.description.abstractEnergilagringssystemer forbedrer effektiviteten i elektriske systemer under ubalanser mellom tilbud og etterspørsel, og bidrar til å øke nettverkets stabilitet og kvalitet. De reduserer ujevnheten i fornybar energiproduksjon og gir systemet fleksibilitet. Roterende masse baserte energilagringssystemer (FESS) har skapt betydelig interesse på grunn av deres fordeler: lang levetid, effektiv energiomforming, høy effekttetthet, lav miljøpåvirkning og skalerbar energilagringskapasitet på nivåer opp til megajoule. Denne rapporten begynner med en litteraturstudie av FESS. Deretter utforsker den ulike bruksområder og hovedanvendelser av FESS. I tillegg presenteres simuleringer av ulike scenarier som bruker FESS, sammen med den underliggende teorien. Avslutningsvis diskuteres funnene grundig, oppsummeres, og det gis anbefalinger for fremtidig forskning. De viktigste funnene indikerer at FESS er mest effektiv i situasjoner som krever rask lading, spesielt med korte tidsintervaller mellom ladingene. Videre ble det observert at et høyere treghetsmoment fører til tregere lading og utlading av FESS. Studien fremhever også hvordan ulike typer elektriske maskiner påvirker driften av FESS, spesielt med tanke på ladetider og utladningstider.
dc.description.abstractEnergy storage systems improves electrical system efficiency during supply and demand imbalances, enhancing network stability and quality. They mitigate the intermittency of renewable generation and provide system flexibility. Flywheel energy storage systems (FESS) have attracted considerable interest due to their advantages: high cycle and operational life, efficient energy conversion, high power density, low environmental impact, and scalable energy storage capacity reaching megajoule levels. This paper begins with a literature review of the FESS. It then explores the various applications and primary uses of FESS. Additionally, simulations of different scenarios utilizing FESS, along with the underlying theory, are presented. Finally, the paper concludes with a comprehensive discussion, summarizing the findings, and providing recommendations for future research. The primary findings indicate that the FESS is most effective in situations requiring rapid charging, particularly with short time intervals between charges. Furthermore, it was observed that a higher moment of inertia results in slower charging and discharging of the FESS. Additionally, the study highlights the impact of different types of electric machines on the operation of the FESS, specifically in terms of charge and discharge times.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleOn Flywheel Batteries
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel