Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanem, Guri Ellen
dc.contributor.authorFeinberg, Alba Youmans
dc.date.accessioned2023-07-11T17:24:48Z
dc.date.available2023-07-11T17:24:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:137241235:91583630
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077984
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven er et samarbeid mellom Wepost og emnet «Medievitere i praksis» på instituttet for kunst- og medievitenskap på NTNU. Oppgaven tar for seg på hvilke måter sosiale medier planleggingsverktøyene Later og Buffer utrykker seg på Instagram for å nå følgere. I denne oppgaven undersøker jeg hvordan designet til bedrifters Instagram-profiler er med på å nå følgere. Jeg skal ta for meg to ulike bedrifter innenfor samme bransje som i utgangspunktet har ulik følgermengde, og undersøke om designet til de to ulike bedriftene har noe å si på mengden følgere de får, samt undersøke de sosialsemiotiske og retoriske virkemidlene de bruker. Jeg anvender Bjørg Hellums holistiske modell av multimodale tekster til å analysere fire Instagram-innlegg samt Instagram-feedene til Later og Buffer. Den holistiske modellen er en bred analyseteori som gir et vitenskapelig grunnlag for å uttale seg om multimodale teksters meningspotensial som anvender teorier fra sosialsemiotikken og retorikken.
dc.description.abstractThis assignment is a collaboration between Wepost and the subject "Media scientists in preparation" at the department of art and media studies at NTNU. The assignment examines the ways in which the social media planning tools Later and Buffer express themselves on Instagram to reach followers. In this assignment, I examine how the design of companies' Instagram-profiles helps to reach followers. I will look at two different companies within the same industry that have different amounts of followers and investigate whether the design of the two different companies has anything to do with the amount of followers they get, as well as investigate the social semiotic and rhetorical tools they use. I apply Bjørg Hellum's holistic model of multimodal texts to analyze four Instagram-posts as well as the Instagram-feeds for Later and Buffer. The holistic model is a broad analysis theory that provides a scientific basis for commenting on the meaning potential of multimodal texts that uses theories from social semiotics and rhetoric.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleB2B Kommunikasjon: En analyse av sosialsemiotiske og retoriske virkemidler brukt av bedriftene Later og Buffer på Instagram.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel