Show simple item record

dc.contributor.advisorBenden, Nina Margrethe Fagertun
dc.contributor.authorSkarstein, Kamilla Marie
dc.date.accessioned2023-07-04T17:21:53Z
dc.date.available2023-07-04T17:21:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:144848408:147258839
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075868
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Det bor over en million mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge i dag, og undersøkelser viser at innvandrere har dårligere levekår enn øvrig befolkning, når det kommer til blant annet økonomi og sysselsetting. Arbeid er en stor del av menneskers hverdagsliv og identitet, og kan ha en positiv innvirkning på helse og livskvalitet. Formålet med denne studien var å undersøke om deltakelse i arbeidslivet kan føre til bedre helse og økt livskvalitet blant voksne innvandrere. Metode: Metoden scoping review ble benyttet for å identifisere og summere relevant litteratur om temaet, og det ble valgt to kvalitative og fire kvantitative forskningsartikler for å belyse dette. Videre ble det brukt tematisk analyse for å systematisere og presentere funnene fra artiklene. Resultat: Funnene viste at deltakelse i arbeidslivet kan bidra til økt livskvalitet i form av bedre økonomi og struktur i hverdagen. Arbeidstakere har også mindre sjanse for å utvikle fysiske helseproblemer slik som hjerte-kar sykdommer og overvekt. På en annen side viste funnene også at innvandrere blir utsatt for mobbing og diskriminering i arbeidslivet i større grad enn befolkningen ellers. I tillegg er innvandrere ofte overkvalifisert for stillingen de har, samtidig som flere arbeider på midlertidige kontrakter. Forskningen viser at innvandrere er utsatt for arbeidsskader i større grad enn andre grunnet blant annet manglende opplæring. Dette er faktorer som kan føre til dårligere fysisk og psykisk helse. Konklusjon: Deltakelse i arbeidslivet kan påvirke innvandrers helse både positivt og negativt. Arbeid anses som positivt hvis det gir stabil økonomi, struktur i hverdagen, sosiale fellesskap og en følelse av å være nyttig. Arbeidsdeltakelse kan også være negativt, da særlig hvis en jobber på midlertidige kontrakter, i arbeidsmiljø som er fysisk tunge og stressende, og på arbeidsplasser med økt risiko for arbeidsskader. Nøkkelord: Arbeidsdeltakelse, Innvandrere, helse, livskvalitet
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan deltakelse i arbeidslivet påvirke voksne innvandrers helse og livskvalitet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record