Show simple item record

dc.contributor.advisorRye, Ståle Angen
dc.contributor.authorWarland, Magnus
dc.date.accessioned2023-06-30T17:23:32Z
dc.date.available2023-06-30T17:23:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142256558:70794628
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075003
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi på hvilke effekter en europeisk markedsløsning har på kraftkrevende industri i Norge. Vi ser på aspekter som forsyningssikkerhet, strømpriser og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I denne sammenheng har vi sett på hvordan god nok overføringskapasitet til andre land gjennom mellomlandsforbindelser er med å forbedre forsyningssikkerheten. Disse mellomlandsforbindelsene har det vært store debatter rundt. Norge vil oppleve marginalt høyere strømpriser i perioder der det eksporteres mye strøm til utlandet, men til gjengjeld tjener vi godt på denne handelen. Flere stortingspartier med Rødt i spissen ser veldig negativt på disse kablene og argumenterer for at økte strømpriser vil være negativt for norsk industri og begrunner dette med at det er kraftoverskudd og lave strømpriser som er Norges komparative gode. I realiteten bidrar kablene med mindre volatile strømpriser, økt forsyningssikkerhet og økt samfunnsøkonomisk overskudd. Fagfolk sier faktisk at kraftoverskudd og lave strømpriser ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at det vil være ødeleggende for investeringsviljen blant private investorer i norsk kraftutbygging. Noe som vil resultere i at det er norske skattebetalere som vil måtte betale for norsk kraftutbygging. Vi ser altså at det ikke er strømprisene i seg selv som er interessant, men hvor mye det koster å få disse strømprisene. Likevel trenger ikke markedsløsningen å plukke opp alle faktorer i markedet. Arbeidsplasser i industrien, teknologiutvikling og distriktspolitikk kan være noen eksternaliteter som ikke plukkes opp i markedet. Selv i et frikonkurransemarked er det viktig at staten går inn og regulerer slik at vi får en mest mulig rettferdig allokering av ressursene.
dc.description.abstractIn this thesis, we look at what effects a European market solution has on power-intensive industry in Norway. We look at aspects such as security of supply, electricity prices and socio-economic profitability. In this context, we have looked at how good transmission capacity to other countries through international connections helps to improve security of supply. There have been major debates around these international connections. Norway will experience marginally higher electricity prices in periods when a lot of electricity is exported abroad, but in return we make good money from this trade. Several parliamentary parties led by Rødt have a very negative view of these cables and argue that increased electricity prices will be negative for Norwegian industry and justify this by saying that it is Norway's comparative advantage of surplus power and low electricity prices. In reality, the cables contribute to less volatile electricity prices, increased security of supply and increased social economic profit. Professionals actually say that surplus power and low electricity prices are not economically profitable for society, and that it will be destructive to the will to invest among private investors in Norwegian power development. Which will result in Norwegian taxpayers having to pay for Norwegian power development. So we see that it is not the electricity prices themselves that are interesting, but how much it costs to get these electricity prices. Nevertheless, the market solution does not manage to pick up all factors in the market. Jobs in the industry, technological development and district politics may be some externalities that are not picked up in the market. Even in a free competition market, it is important that the state steps in and regulates so that we get the fairest possible allocation of resources.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvor billig er egentlig gratis strøm?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record