Show simple item record

dc.contributor.advisorKoren, Aleksander
dc.contributor.authorKristiansen, Mattis Kristoffer
dc.date.accessioned2023-06-30T17:21:36Z
dc.date.available2023-06-30T17:21:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:137204060:72093286
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074910
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en analyse av episode 1 og 2 av den nye serien The last of us (Mazin 2023). Målet med denne analysen er å se på ulike estetiske elementer som påvirker seerne og scenene. Særlig skal jeg se på elementer som er likt med spillet det er basert på, og nye elementer som legger til handlingen. For selv om serien og spillet det er basert på er relativt likt bygd opp, er det flere ulike estetiske elementer som er nye, og som jeg syntes har vært fascinerende å analysere. Estetiske virkemidler som farger og lys blir sentrale i min oppgave, samtidig som jeg vil se på bruken av frempek. Jeg vil se på ulike teorier som sjangerteori og adapsjonsteori. Julia Leyda sin bok om Post-cinema, og Stephen Prince sin bok «Digital visual effects in cinema» kommer til å brukes i delen om estetikk og digitalt media. Samtidig vil jeg se på forskjellen på animasjon og virkelighet i serien, og forholdet mellom dem.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is an analysis of episode 1 and 2 of the new series The last of us (Mazin 2023). The goal of this analysis is to look at different aesthetic elements who affect the viewer and the scenes. Especially I am going to look at elements who is the same as the game is based on, as well as new elements who add to the story. Even though the series and the game that it is based on is similarly built up, there still is multiple different aesthetic elements who are new, and that I think has been fascinating to analyze. Aesthetic elements as colors and lights are going to be central in my assignment, simultaneous as I will have a look at the use of foreshadowing. I will look at different theories as genre theory and adaption theory. Julie Leyda`s book about Post-cinema, and Stephen Prince`s book “Digital visual effects in cine” is going to be used in the part about aesthetics and digital media. Simultaneous I want to look at the difference on the use of animation and reality in the series, and the relationship between the two.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Last of Us: En analyse av estetikk og digitalt media
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record