Show simple item record

dc.contributor.advisorNordstoga, Anne Lovise
dc.contributor.authorKnudsen, Oda Breivik
dc.contributor.authorLund, Erik Holmefjord
dc.date.accessioned2023-06-30T17:20:47Z
dc.date.available2023-06-30T17:20:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:144848408:147258875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074877
dc.description.abstractAbstrakt Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få innsikt i psykoselidelsen schizofreni, samt å få en dypere forståelse av hvordan ergoterapeuter kan inkludere fysisk aktivitet inn i behandlingen av schizofrene pasienter. Vi vil her undersøke om fysisk aktivitet i behandlingen kan føre til økt livskvalitet. Vi vil blant annet belyse dette fra Wilcocks aktivitetsperspektiv, å gjøre, å være, å tilhøre og å bli. Metode: Besvarelsen vår er en litteraturstudie. Vi har anvendt en Scoping Review-tilnærming for å skape oversikt over hvilken informasjon som finnes angående temaet, og for å finne relevant litteratur knyttet til vår problemstilling. Vi har gjennomført litteratursøk i ulike databaser for å finne relevante artikler knyttet til vår problemstilling, som førte oss frem til et utvalg av fem vitenskapelige artikler. For å analysere funn brukte vi en innholdsanalyse. Resultat: De fem utvalgte artiklene viser at fysisk aktivitet bidrar til å gi økt livskvalitet, både på kort og lang sikt. Studiene hadde en tidsramme på 5 dager til 8 måneder. Flere av deltakerne rapporterte om økt selvfølelse og selvtillit etter endt treningsintervensjon. Det har også blitt rapportert om en forbedring i sosial fungering. Konklusjon: Fysisk aktivitet kan bidra til å gi økt livskvalitet hos voksne med schizofreni, og virker å være nyttig i behandling hos denne pasientgruppen. Som ergoterapeut i psykiatrien, kan man planlegge og tilrettelegge aktiviteter både individuelt og i grupper, slik at pasientene vedlikeholder et gitt aktivitetsnivå når de blir utskrevet. Inkludering av fysisk aktivitet som en del av hverdagen kan virke å ha stor betydning for voksne med en schizofrenidiagnose, da det både kan føre til økt livskvalitet og kan gi forbedring i sosiale relasjoner. Studienes anvendelse av standardiserte måleverktøy for å måle livskvalitet har bidratt til en mer presis besvarelse av vår problemstilling. Nøkkelord: fysisk aktivitet, livskvalitet, schizofreni, ergoterapi
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og livskvalitet hos voksne med schizofreni
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record