Show simple item record

dc.contributor.advisorHuiskes, Fleurtje
dc.contributor.authorSmestad, Silje Helene
dc.date.accessioned2023-06-27T17:21:13Z
dc.date.available2023-06-27T17:21:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720930:64328948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073804
dc.description.abstractPersoner med samtidige rus- og psykiske lidelser står i særlig risiko for å oppleve en ustabil boligsituasjon, eller for å bli bostedsløse. Brukergruppen kan også oppleve en høyere grad av utenforskap enn andre. Denne oppgaven vil utforske problemstillingen hvordan kan boligsosialt arbeid fremme tilhørighet for mennesker med ROP-lidelser? Oppgaven er en litterær oppgave som tar utgangspunkt i norsk og internasjonale forskning. Oppgaven benytter innledende og systematiske litteratursøk som metode, og presenterer data fra 6 fagfellevurderte studier om boligsosiale tiltak for ROP-brukere. Relevant teori omkring tilhørighet og boligsosialt arbeid er også benyttet. Disse funnene sammenfattes i en diskusjon omkring 3 identifiserte tema; brukermedvirkning, verdighet, trygghet og (frem)tid – sett i lys av teori om tilhørighet og boligsosiale metoder. Fysisk, sosial og psykologisk tilhørighet blir trukket frem som viktige fokusområder for feltet. Oppgavens konklusjon innebærer at de 3 identifiserte temaene kan representere noen nøkler for å åpne noen dører for boligsosialt arbeid for personer med ROP-lidelser, hvor ett mål kan være for brukergruppen å få en metaforisk - men også bokstavelig - fot innenfor.
dc.description.abstractPeople with co-occurring mental illness and addiction are particularly at risk of experiencing an unstable housing situation, or even homelessness. This client group is also at risk of experiencing a higher degree of estrangement from society at large. This thesis will explore the research question of how can housing support services foster a sense of belonging for people with co-occurring mental illness and addiction? This thesis is a literary study based on both Norwegian and international research. This thesis employs scoping search and systematic searches as its method of data gathering, and will present data from 6 peer-reviewed studies concerning housing measures for people with mental illness and addictions. Relevant theory surrounding belonging, connectedness and community integration is also used. These findings are condensed in a discussion surrounding 3 identified topics; client participation, dignity, and safety and time – all seen in light of theories about belonging and housing support services. A physical, social and psychological sense of belonging is highlighted as an important focus for the field. The thesis concludes that the three identified topics might represent keys to unlock some doors for housing support services for persons with co-occurring mental illness and addictions, where a goal might be for the client group to have a metaphorical – but also a literal «foot in the door».
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn fot innenfor - Hvordan kan boligsosialt arbeid fremme tilhørighet for mennesker med ROP-lidelser?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record