Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRye, Lise.
dc.contributor.authorSkjevik, Eirik.
dc.date.accessioned2023-06-23T17:20:15Z
dc.date.available2023-06-23T17:20:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:144932901:37812839
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072984
dc.description.abstractDenne masteroppgaven analyserer de danske og norske diskursene omhandlet europeisk integration sett gjennom folkebevegelsene mot EUs argumentasjon, idet de somsatte seg sine pro-europeiske regjeringers ønske om integrasjon. Avhandlingen søker å gi forklaringer på hvorfor Danmark og Norges forhold til EU utviklet seg i ulike retninger. Ved å undersøke tilnærmingene til folkebevegelsene mot EU i sammenheng med folkeavstemningene i begge landene i 1972, samt den danske Maastricht-avstemningen i 1992 og den andre norske folkeavstemningen i 1994, søker jeg å forklare hvordan EU-diskursene har bidratt til å forme Danmark og Norges forhold til EU. Oppgaven anvender diskursanalyse i en kvalitativ studie for å identifisere kjennetegnene ved de danske og norske debattene om europeisk integrasjon for å avdekke kontnuitet og brudd i EU-diskursene fra 1972 og 1990-tallets debatter. Jeg argumenterer for at diskursene til folkebevegelsene spilte en betydelig rolle i å forklare de ulike veiene Danmark og Norge tok i sine forhold til EU og belyser betydningen av å artikulere en helhetlig diskurs som inkorporerer både konstruktivistiske og rasjonalistiske argumenter, da dette effektivt former og påvirker dynamikken i forholdet til EU. Oppgaven argumenterer for at dette i stor grad forklarer suksessen til den norske EU-opposisjonen.
dc.description.abstractThis thesis analyses the Danish and Norwegian discourses on European integration seen through the lens of the Eurosceptic movements, which opposed the pro-European governments' integration efforts. The thesis aims to explain the divergent paths of Denmark and Norway in their EU relationships. Through an analysis of EU opposition movements during the membership referendums in 1972, the Danish Maastricht referendum in 1992, and the second Norwegian membership referendum in 1994, this thesis explores how EU discourses have influenced Danish and Norwegian EU relationships. Using a qualitative method and discourse analysis, the thesis identifies the characteristics of the debates on European integration in both countries, highlighting the continuity and change in EU discourses between the 1972 and 1990s debates. The thesis argues that the discourses of the Eurosceptic movements played a significant role in shaping the different trajectories of Denmark and Norway in their EU relationships. It emphasises the importance of articulating a comprehensive discourse that incorporates both constructivist and rationalist arguments, as it effectively shapes and influences the dynamics of the EU relationship. This, to a large extent, explains the success of the Norwegian EU opposition movements.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleOn Different Sides of Membership: A Comparative Analysis of EU Discourses in Norway and Denmark.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel