Show simple item record

dc.contributor.advisorBrigevich, Anna
dc.contributor.authorBellamine, Ikram
dc.date.accessioned2023-06-22T17:19:53Z
dc.date.available2023-06-22T17:19:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145530834:66512288
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072750
dc.description.abstractDenne oppgaven gir en oversikt over hvordan EU opptrer i samsvar med aktører som er siktet for brudd på menneskerettighetene. De to siktede partene som presenteres i denne oppgaven er Russland og Kina. Jeg vil vise frem noen av verktøyene som EU har i form av harde og myke makter, som de kan bruke for å beskytte sine verdier, både innenfor og utenfor sine geografiske grenser. Så langt har Russland blitt rammet av økonomiske sanksjoner fra EU, men det har ennå ikke skjedd med Kina. Videre vil jeg analysere forskjellen mellom de to definisjonene, folkemord og etnisk rensing. Jeg vil fremlegge bevis på at Russland begår et folkemord i Ukraina, og at Kina utsetter sin uigurske befolkning for etnisk rensing. Denne oppgaven bruker en komparativ metode for å undersøke utfallet av de to casene. Med denne oppgaven ønsker jeg å kaste et sårt tiltrengt lys over grusomhetene som går ukontrollert i verden, i dette tilfellet den etniske rensingen av uigurene.
dc.description.abstractThis thesis provides an overview of how the European Union behaves in accordance with actors who are charged with violating human rights. The two accused parties presented in this thesis are Russia and China. I will display some of the tools that the EU has in terms of hard and soft powers, that they can use to protect their values, both within and outside its borders. Thus far, Russia has been hit with economic sanctions by the EU, but that has yet to happen to China. Furthermore, I will be analyzing the difference between the two definitions, genocide, and ethnic cleansing. I will provide evidence that Russia is committing a genocide in Ukraine, and that China are subjecting its Uyghur population to ethnic cleansing. This thesis uses a comparative method to examine the outcome of the two cases. With this thesis, I wish to shed some much-needed light on the atrocities that goes unchecked in the world, in this case the ethnic cleansing of the Uyghurs.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHow the European Union reacts to crimes against humanity - A case study
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record