Show simple item record

dc.contributor.advisorBecker, Denis
dc.contributor.authorEngen, Sindre Lavrans Nygaard
dc.date.accessioned2023-06-14T17:20:18Z
dc.date.available2023-06-14T17:20:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:140915232:146725829
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071436
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker faktorer som påvirker piratstrømming av sport. Ved hjelp av et datasett med 330 respondenter ble logistisk regresjon, Naïve Bayes og decision tree classifier benyttet for å analysere forholdet mellom forskjellige variabler og piratstrømming. Resultatene viser at fremtidige intensjoner om å piratstrømme, interesse for utenlandske fotballigaer og sosial påvirkning er betydelige faktorer som påvirker piratstrømming. De prediktive analysene som ble gjennomført oppnådde svært høy nøyaktighet. Funnene i denne oppgaven støtter teorien om Planned Behavior og Issue-Risk-Judgment, samt understreker betydningen av å forstå forbrukeratferd og sosiale påvirkninger i strategier for å redusere piratstrømming. Fremtidig forskning bør ta for seg oppgavens begrensninger, utforske alternative algoritmer, samt implementere og evaluere mulige strategier som hindrer piratstrømming.
dc.description.abstractThis study investigates factors influencing sports piracy streaming behavior and develops accurate predictive models. Utilizing a dataset comprised of 330 respondents, this study implemented logistic regression, Naïve Bayes, and decision tree classifier models to analyze the relationships between variables and piracy streaming. Results reveal that future intentions to engage in piracy streaming, interest in foreign football leagues, and social influence are significant predictors of piracy streaming behavior. The logistic regression and Naïve Bayes model achieved high accuracies. The findings support the Theory of Planned Behavior and the Issue-Risk-Judgment model, emphasizing the importance of understanding consumer behavior and social influences in anti-piracy measures. Future research should address study limitations, explore alternative algorithms, and evaluate intervention strategies.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTackling the Game: Exploring the Factors Influencing Sports Piracy Streaming
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record