Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVesterdal, Knut
dc.date.accessioned2023-03-02T14:25:43Z
dc.date.available2023-03-02T14:25:43Z
dc.date.created2022-02-10T14:20:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2022, 8 (1), 12-28.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3055479
dc.description.abstractDenne artikkelen belyser hvilken rolle internasjonale spørsmål og globale forhold har for et utvalg samfunnsfaglærere i videregående skole forut for fagfornyelsen, og hvilke hensikter og formål som knyttes til slik undervisning. Internasjonale spørsmål og tematikk knyttet til globale forhold har vært en integrert del av samfunnsfagene i norsk skole og blir framhevet som ett av flere aspekter ved skolens dannelsesoppdrag, også etter fagfornyelsen. Det er imidlertid uklart hvilken rolle global læring faktisk har i praksis, og hvilke formål lærerne har med å undervise i tematikken. Gjennom en kvalitativ intervjustudie analyseres disse problemstillingene i lys av kritiske tilnærminger til global bevissthet og globalt medborgerskap. Studien viser at lærerne betrakter internasjonale forhold og globale spørsmål som en viktig og nødvendig del av samfunnsfaget, og dette blir knyttet til en utvidet, «kosmonasjonal» medborgerskapsforståelse. Samtidig er det primært en «myk» og veldedighetsbasert tilnærming til global bevissthet som trer fram, mens de kritisk-strukturelle og deltagende perspektivene på global bevissthet er mindre synlige selv om disse også er til stede, spesielt i møte med bærekraftstemaer.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen.en_US
dc.title.alternative‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen.en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber12-28en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v8.3490
dc.identifier.cristin2000042
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal