Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSindre, Guttorm
dc.date.accessioned2023-02-10T10:10:02Z
dc.date.available2023-02-10T10:10:02Z
dc.date.created2022-11-30T15:00:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. 2022, .
dc.identifier.issn1892-0713
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3049977
dc.description.abstractRetting av store antall eksamensbesvarelser i programmeringsfag innen stramme sensurfrister er krevende. Selv om oppgavetypen «Programmering» i Inspera gir klare fordeler framfor håndskrevet kode, er den manuelt rettet. I 2021 lanserte Inspera en ny oppgavetype, «Kompilering», hvor poeng kunne gis automatisk basert på testsuiter. Dessverre var oppgavetypen beheftet med en del problemer, og den er nå trukket tilbake for videreutvikling, dermed ikke lenger tilgjengelig for bruk i eksamen. Denne artikkelen beskriver våre erfaringer med oppgavetypen «Kompilering» og diskuterer hvilke behov for forbedringer som ville være ønskelig for at bruk av denne skulle kunne bli vellykket - særlig for eksamen, men også potensielt for bruk under formativ vurdering underveis i semesteret. Det gjøres en sammenligning med andre systemers implementasjon av lignende oppgavetyper, f.eks. Moodle CodeRunner, basert på praktisk utprøving og litteraturstudium av erfaringer med bruk i andre land. Artikkelen diskuterer også i hvilken grad karaktersetting kan basere seg fullt ut på automatisk poenggivning av kode, eller hvorvidt man fortsatt vil trenge manuell gjennomgang, for eksempel for å kunne gi noe poeng til studenter som har kode som ikke fungerer, men hvor løsningen likevel inneholder mye riktig tankegang.
dc.description.abstractProgrammeringsoppgaver og auto-scoring: Inspera vs. andre løsninger
dc.language.isomis
dc.titleProgrammeringsoppgaver og auto-scoring: Inspera vs. andre løsninger
dc.title.alternativeProgrammeringsoppgaver og auto-scoring: Inspera vs. andre løsninger
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionacceptedVersion
dc.source.pagenumber14
dc.source.journalNIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning
dc.identifier.cristin2085974
dc.relation.projectHK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: SFU-2016/10002
cristin.ispublishedfalse
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel