Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStokke, Hildegunn Ekroll
dc.contributor.authorLodgaard, Adrian
dc.date.accessioned2022-11-25T18:21:10Z
dc.date.available2022-11-25T18:21:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114729183:21664124
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034244
dc.description.abstractDette er en todelt analyse om valgdeltakelsen i Norge. Den første delen av analysen studerer hvilke faktorer som påvirker valgdeltakelsen, mens den andre ser på effekten på valgdeltakelse av kommunenesammenslåingene i 2020. Her er all datamateriale hentet fra statistisk sentralbyrå, uten arbeidsledighetsraten som er hentet fra kommunedatabasen. Ved å bruke en OLS og FE-modell ser vi på effekten av innbyggertall, utdanning, arbeidsledighet, innvandring og alder på valgdeltakelsen. Her kan vi se at det er en signifikant negativ effekt av økt innbyggertall og positiv effekt av høyere utdanning på valgdeltakelse, gitt i begge modellene. Resultatene av FE-modellen viser til at en økt andel innvandrere gir lavere valgdeltakelse, men en økt andel i aldersgruppen 67-74 år øker valgdeltakelsen. I del to av analysen ser vi hjelp av en DID-modell, med flere robusthetsjekker at vi ikke finner noen signifikant effekt av kommunesammenslåingene på valgdeltakelsen. Samtidig har vi sett i nesten alle modellutvidelser at behandlingskommuner i analysen, har lavere valgdeltakelse enn kontrollkommunene. Stikkord: Valgdeltakelse, Difference-in-difference, OLS, Fixed effects
dc.description.abstractThis is a two-part analysis of voter turnout in Norway. The first part of the analyzes studies which factors influence voter turnout, while the second look at effects on turnout of the municipal mergers in 2020. Here, all data material is taken from Statistisk Sentralbyrå, without the unemployment rate taken from the municipality database. Using an OLS and FE model, we look at the effect of population, education, unemployment, immigration and age on voter turnout. Here we can see that there is a significant negativ effect of increased population and a positiv effect of education on turnout, given in both models. The results of the FE model refer to an increased proportion of immigrants results in lower voter turnout, while an increased share of the age group 67-74 years, increases voter turnout. In part two of the analysis, we see with help of a DID model, with several robustness checks that we do not find any significant effect of the municipal mergers on voter turnout. At the same time, we have seen in almost all model extensions that treatment municipalities in the analysis have lower voter turnout than the control municipalities. Key words: Voter turnout, Difference-in-difference, OLS, fixed effects
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer påvirker valgdeltakelse og hvilken effekt har kommunesammenslåing på valgdeltakelse?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel