Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytbakk, Anne
dc.contributor.authorFagerbæk, Anja
dc.date.accessioned2022-11-01T18:20:04Z
dc.date.available2022-11-01T18:20:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:119543132:48528791
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029443
dc.description.abstractI dag er internett og sosiale medier svært utbredt blant barn og unge helt ned til barneskolealder. I den digitale verden finnes det uendelig med muligheter på både godt og vondt. Har vi som arbeider med barn og unge og omsorgspersonene deres innblikk og kunnskap om hva barn foretar seg i den digitale verden og hvilke muligheter det finnes? Tør vi og tåler vi å høre om seksuelle overgrep, og videre sette oss inn i hvordan overgripere utnytter barn og unge på en arena hvor man har tilgang til en verden uten begrensinger? I denne bacheloroppgaven vil jeg forsøke å belyse kunnskap om seksuelle overgrep via internett. Dette ved å presentere kunnskap om digitale overgrep mot barn og unge. Det vil videre gi et innblikk i barns seksuelle utvikling og skadevirkningene som kan følge av seksuelle overgrep. Det vil også være et fokus i denne oppgaven å se på om kompetanse og kunnskap på området kan være med på å forebygge, avdekke eller forhindre seksuelle overgrep mot barn og unge via internett. Avslutningsvis vil jeg forsøke å gi svar på hvordan kunnskap kan være med å forebygge digitale overgrep.
dc.description.abstractToday, the internet and social media are very widespread among children and young people, all the way down to primary school. In the digital world, there are endless possibilities for both good and bad. Do they who work with children and young people and their caregivers, have insight and knowledge about what children do in the digital world and what opportunities there are? Do they dare and tolerate hearing about sexual abuse, and further familiarize ourselves with how abusers exploit children and young people in an arena where you have access to a world without restrictions? In this bachelor's thesis, I will try to shed light on knowledge about sexual abuse on the internet. This by presenting knowledge about digital abuse against children and young people. It will also provide an insight into children's sexual development and the harmful effects that can result from sexual abuse. It will also be a focus of this assignment to see whether expertise and knowledge in the area can help to detect or prevent sexual abuse of children and young people on the internet. In conclusion, I will try to answer how knowledge can help prevent digital abuse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Du ser det ikke før du tror det»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record