Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorKarlsen, Emil André
dc.date.accessioned2022-09-16T17:20:21Z
dc.date.available2022-09-16T17:20:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112626089:114135353
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018601
dc.description.abstractI mange år har investorer vært en stor del av førstehånds boligprosjekter ettersom de investerer i en stor andel av leilighetene i boligprosjekter, ofte kun med formål om å selge dem på et fremtidig tidspunkt. Målet med denne oppgaven er å ta i bruk rammeverket til Tobins Q-rate ved å lage en repeated sales-modell i kombinasjon med en hedonisk prisindeks for å finne Tobins Q-ratios utvikling over tid for førstehåndsboliger i det de selges videre på markedet i form av annenhåndsboliger. Modellen vil bruke første- og annenhåndsdata på 2100 og 60 000 boligsalg fra Trondheim for å utvikle en tidslinje som viser hvordan verdiutviklingen er sammenlignet med bevegelsene til resten av boligmarkedet. Informasjonen som hentes ut vil være av stor interesse for investorer som sikter på profitt ved kjøp av kontrakter i førstehånds boligprosjekter, for så å selge disse videre på markedet på et fremtidig tidspunkt. Ved å se på en fixed effects-modell utledet fra Tobins Q-ratio så kan man se at investeringer i førstehånds boligkontrakter vil ha meravkastning ved videresalg av denne kontrakten innen de to første årene sammenlignet med resten av boligmarkedet. Denne overytelsen vil avta signifikant etter de to første årene. Resultatene var klare, og viste en klar fordel ved å selge kontrakten til boligen innen eller rundt ferdigstillelse av prosjektet, noe som betyr at Tobins Q-ratio har funnet at det er en viss underprising av førstehånds boliger sammenlignet med andrehånds boligenheter.
dc.description.abstractFor many years, investors have been a huge part of first-hand dwelling projects, investing in a significant share of the dwellings on real-estate projects, often with the sole purpose of reselling them at a future point. The purpose of this paper is to use the framework of Tobin`s Q-ratio by creating a repeated sales model in combination with a hedonic price index to find the development in value through time for first-hand dwellings as they are resold on the market. The model will use first- and second-hand data of 2100 and around 60 000 dwellings respectively. The data will come from Trondheim and will develop a timeline displaying how the value of first-hand dwellings develop compared to the rest of the market. The information derived will be of value for investors that aim for profit when purchasing real-estate contracts to be resold in the market at a future point. Based on the fixed effects model that has been developed from Tobin`s Q-ratio investors can draw excess returns when reselling the contract purchased within the first two years, with a significant decrease in overperformance posterior to these first two years. The results were definite and showed a clear benefit of selling the contract on the dwelling within or around finalization of the project, implicating that the use of Tobin`s Q-ratio discovers underpricing of first-hand dwellings compared to second-hand dwellings.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAn analysis of the development of Tobin`s Q-ratio on first-hand dwellings using repeated sales methodology.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record