Show simple item record

dc.contributor.advisorCarstensen, Tove
dc.contributor.authorØie, Kristin
dc.contributor.authorGammelsæter, Lise Pernille
dc.date.accessioned2022-07-19T17:21:27Z
dc.date.available2022-07-19T17:21:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443279
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006985
dc.description.abstractABSTRAKT Bakgrunn: En studie fra Norge viser at 94 % av schizofrene sto utenfor arbeidslivet, som er i sterk kontrast til at 53-70% ønsker å være yrkesaktiv. Regjeringens strategiplan for god psykisk helse, “Mestre hele livet” skriver at arbeid kan være helsefremmende. Denne bacheloroppgaven undersøker hvilken betydning arbeidsdeltakelse har for personer med schizofreni sin opplevelse av meningsfull hverdag. Metode: Vi brukte rammeverket i Arksey og O'Malley sin metode Scoping review. Litteratursøk ble gjennomført på Oria, Embase, PsycMed og PubMed. Studier basert på personer med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak schizofreni ble inkludert. Resultat: Oppgaven belyser fem hovedtemaer; stigma, identitet og roller, sosiale relasjoner, organisering av tid og økonomi. Stigma påvirket persons opplevelse av arbeid, og videre hvordan deltakelse i arbeid påvirket deres opplevelse av en meningsfull hverdag. Arbeid fremmet utvikling av roller og identitet. Flere personer med schizofreni opplevde isolasjon, og at deltakelse i arbeid tillot dem å utvikle sosiale ferdigheter og roller. Arbeid ga følelsen av å være produktiv og en del av samfunnet. Deltakelsen medførte følelsen av struktur og forutsigbarhet i hverdagen. Det å være arbeidstaker gjorde at de hadde forpliktelser de ønsket brukte tid på å oppfylle. Noen opplevde at arbeid tok tid fra aktiviteter som de likte, mens andre fikk økt glede av fritiden. Lønnet arbeid økte deltakernes følelse av selvstendighet og selvkontroll. Økonomi ga også muligheten til et forbruk utover basale behov. Konklusjon: Studier viser at et flertall opplever en positiv betydning av arbeidsdeltakelse. Vi vurderer at betydningen av arbeid er kompleks, og ser sammenheng mellom overnevnte hovedtemaer. I flere tilfeller bidrar deltakelse i arbeid til en meningsfull hverdag for personer med schizofreni. Nøkkelord: schizofreni, arbeid, meningsfull hverdag
dc.description.abstractABSTRACT Background: A Norwegian study concluded that 94% of individuals who suffered from schizophrenia were unemployed. This is conflicting with evidence that suggests 53-70% wanted to participate in a workplace. The government’s strategy plan for mental well-being highlights the importance of being employed. This dissertation investigates the significance of participating in the workplace for individuals suffering from schizophrenia, and how this affects their perception of having a meaningful everyday life. Method: This research has utilized the framework from Arksey and O'Malleys method ‘The scoping review’. The literature for this research was obtained from Oria, Embase, PsycMed and PubMed. The studies used in this research was based on individuals who suffered from severe mental illnesses, with a particular focus on schizophrenia. Result: Five key areas are highlighted: stigma, identity and roles, social relations, time management and economy. Stigma was found to influence an individual’s experience and perception of their work. There is evidence which demonstrates that being in employment can help promote the development of roles, identity and social skills. Being in employment provided individuals with the feeling of structure and predictability in day-to-day life. Being an employee also provided the individuals with regular commitments, which provided a structure and desire to be productive. Similarly, others reported that employment led them to feel an increased amount of appreciation of leisure activities. However, it should be noted that some participants reported that employment and work commitments deprived them of time to take part in activities that they enjoyed. Employment led to increased feelings of independence and self-control and allowed individuals financial freedom. Conclusion: Our study revealed that the majority of participants had a positive perception of being in employment. In several cases, contributing to a workplace led to individuals with schizophrenia finding meaning in their day-to-day life. Keywords: schizophrenia, employment, meaningful everyday living
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilken betydning har deltakelse i arbeid for personer med schizofreni og opplevelse av meningsfull hverdag?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record