Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMalmedal, Wenche Karin
dc.contributor.authorSolberg, Aurora
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:30Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:52444368
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006926
dc.description.abstractBakgrunn: Ca. 101 000 personer lever med demens i Norge. To tredeler av disse bor hjemme, og får daglig omsorg fra sine pårørende. For de pårørende kan omsorgsrollen føles tyngende og føre til stor belastning og flere negative helsekonsekvenser. For at pårørende skal kunne gi omsorg til personen med demens, slik at de kan fortsette å bo hjemme, trenger pårørende egen støtte for å opprettholde god helse. Å ta vare på pårørende er av interesse for sykepleiere, da pårørendes belastning kan gi helseproblemer, samt at pårørendes velvære har en virkning på hjemmeboende personer med demens sin helse. Hensikt/problemstilling: Utforske hvordan sykepleiere kan støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens. Metode: Litteraturstudium basert på 7 utvalgte forskningsartikler. Resultat: Pårørende uttrykker et behov for mer kunnskap om demens og hvordan være en god omsorgsperson. De ønsker veiledning i hvordan man tar vare på seg selv som pårørende. I tillegg har de et behov for høyere helsekompetanse og individualisert, kontinuerlig støtte. De ønsker også mer tilgjengelighet og fleksibilitet fra helsetjenesten. Konklusjon: Det finnes mange ulike måter å støtte pårørende på. Noen forslag ble funnet, blant annet Marte Meo-veiledning, pårørendeskole og nettbasert oppfølging. Disse tiltakene passer ikke nødvendigvis til enhver pårørende, og har sine fordeler og ulemper. Pårørende ønsker å mestre situasjonen, og et effektivt tiltak vil være det som fører til mestring for hver enkelt. Det første steget mot å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens er likevel at sykepleiere er bevisste på problemet, og tilegner seg riktig kunnskap på området selv. Nøkkelord: Demens, pårørende, støtte, behov
dc.description.abstractBackground: Approximately 101 000 people in Norway live with dementia today. Two thirds of these live at home and receive daily care from their closest relatives. The caregiver burden can lead to many negative health consequences. In order for caregivers to continue to provide care for people with dementia, the caregivers also require support. Supporting the caregivers is of importance for nurses because the health issues from providing care can affect both the caregiver and the person living with dementia, simultaneously. Aim: To explore the ways in which nurses can support caregivers of people with dementia at home. Method: A literature study based on seven research articles. Results: The relatives express a need for more knowledge on dementia, and how to be a good caregiver. They want guidance on how to take care of themselves in the process. Additionally, they expressed a need for health literacy, and individualized support and continuity. They also felt a lack of availability and flexibility from health services. Conclusion: There are many ways to give support to caregivers. A few suggestions include Marte Meo-guidance, relatives’ school, and online guidance. These will not necessarily meet the needs of every caregiver, and they have their advantages and disadvantages. The relatives wish to master the situation, and an effective intervention will be one that leads to a feeling of control for each individual caregiver. The first step towards supporting caregivers of people living with dementia is being aware of and acknowledging the problem, and then for nurses to acquire the correct knowledge themselves. Key words: Dementia, caregivers, support, needs
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiere støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel