Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAnonym
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:20Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:24535017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006919
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Smerte er et subjektivt sammensatt fenomen som har høy relevans for sykepleiere. Pasienter med kreft under palliativ behandling oppgir at smerte er det mest plagsomme og fryktede symptomet. I behandling av kreftsmerter i palliasjon spiller sykepleier en viktig rolle som observatør, omsorgsperson og behandler. Hensikten med denne oppgaven er derfor å avdekke hvordan sykepleier kan bidra til å optimalisere smertelindring, ved å besvare problemstillingen: «Hvordan kan sykepleier bidra til å optimalisere smertelindring hos pasienter med kreft i en palliativ fase?». Metode: En litteraturstudie med åtte utvalget forskningsartikler, hvor kunnskap er supplert med relevant faglitteratur og pensumlitteratur fra sykepleiestudiet. Resultat: Det ble avdekket at mange pasienter ikke opplever å bli tilfredsstillende smertelindret ved bruk av kun medikamentell behandling. Resultatene viser til at fysiske og psykiske smertekomponenter øker og synker i takt med hverandre. Videre ser man at flere i denne pasientgruppen har et behov for nær kontakt med kompetente helsepersonell for å oppnå følelsen av trygghet. Sykepleieres holdning og kunnskap angående smertelindring er til en viss grad preget av forutinntatte holdninger som igjen fører til lavere kvalitet på behandlingen av smerter. Det ble også avdekket rutinesvikt ved palliative enheter angående bruk av kartleggingsverktøyet ESAS, hvor sykepleiere selv påpeker viktigheten av kontinuerlig oppfølging med dette verktøyet. Konklusjon: Ved behandling av kreftsmerter spiller sykepleier en viktig rolle, ettersom sykepleiere ofte er den profesjonen som jobber tettest på pasienten. For at sykepleier skal kunne bidra til å optimalisere lindring av kreftsmerter er det viktig å innhente seg kunnskap angående fenomenet og i tillegg besitte gode holdninger når det gjelder smertelindring. Utfordringer kan være mangel på tid som går utover den personorienterte sykepleien. Kreftsmerter består av både fysiske og psykiske faktorer som avler hverandre, derfor kan det være utfordrende for både pasient og sykepleier å konkretisere hvor smerten befinner seg. For at sykepleier skal kunne identifisere smerten vil det derfor være nødvendig å bruke faglig kompetanse, kommunikasjon og riktig bruk av kartleggingsverktøy i henhold til lovverk. I tråd med lovverket og yrkesetiske retningslinjer har også sykepleier et ansvar med å anvende ny kunnskap i praksis, som kan være nyttig i behandling av smerter som er vanskelige å lindre.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSmerte: en sammensatt subjektiv opplevelse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel