Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLisøy, Rebekka Solvik
dc.contributor.authorFagerland, Vilde Berg
dc.date.accessioned2022-07-17T17:19:25Z
dc.date.available2022-07-17T17:19:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110854809:50579830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006324
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractPrediksjon er evnen til å forutsi hendelser og konsekvensene som følger. Prediksjonsfeil oppstår dersom antagelsen ikke stemmer overens med det man opplever. Inkongruensen kan føre til å rekonstruere prediksjonsmodellen, eller å ignorere prediksjonsfeilen. Overestimering av prediksjonsfeil innebærer å legge for mye vekt på informasjon man burde ignorert, som igjen fører til i å rapportere om flere endringer enn andre. Flere av symptomene på psykose og autisme har vist seg å reflektere en slik tendens. Et fremtredende rammeverk viser hvordan overestimering av prediksjonsfeil kan være en forklaring på symptomene på psykose og autisme. Psykotiske- og autistiske trekk kan ses i den generelle befolkningen, da diagnosene anses å befinne seg på et spekter. Forskningsspørsmålet innebærer om det er et forhold mellom hvor ofte man mener endringer skjer og psykotiske- og autistiske trekk. Studien undersøkte sammenhengen mellom trekk av psykose og autisme og terskelen for å rapportere endringer i utvalget (N =349). Sammenhengen ble undersøkt ved bruk av en Spearman Rho korrelasjonsanalyse. Resultatene viste en svak positiv korrelasjon mellom autistiske trekk og terskelen for å rapportere endringer, r = .09, p = .954. I tillegg til en svak positiv korrelasjon mellom psykotiske trekk og terskelen for å rapportere endringer, r = .04, p = .752. Besvarelsen viser til utfordringer ved å undersøke trekk i et utvalg med lave gjennomsnittsskårer og lite spredning, i kombinasjon med en ny test. Fremtidige studier ble foreslått å replikere studien i forsøk på økt validering av testen, samt å teste hypotesene i utvalg med større spredning i trekk.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUndersøkelse av sammenhengen mellom psykotiske- og autistiske trekk og rapportering av endringer: en korrelasjonsanalyse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel