Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarlsson, Tomas
dc.contributor.advisorKaminka Heiberg, Thor-Aage
dc.contributor.authorGuribye, Trine
dc.contributor.authorMoltu Steger, Adrian
dc.date.accessioned2022-07-16T17:21:12Z
dc.date.available2022-07-16T17:21:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111366790:59124150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006193
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi undersøkt tappforbindelsene i en fyllingsdør. Vi har gått detaljert til verks og brukt vår bakgrunn som håndverkere aktivt i undersøkelsene. Undersøkelsene våre har bestått av arbeidsforsøk, dokumentasjon av verktøy og skriftlige kilder. Med bakgrunn i dataen fra undersøkelsene har vi lagt frem forslag på mulige verktøy og fremgangsmåter, som kan ha vært brukt i tilvirkingen av tappforbindelsen i vårt studieobjekt. En viktig del av dette arbeidet har bestått i å forsøke å lese og etterligne spor etter verktøy og undersøke hva disse sporene kan fortelle oss om fremgangsmåten og detaljer ved verktøyets anatomi. Vi har fått erfare at noen spor er lettere å lese enn andre og hvordan dette kan påvirke metoden som brukes ved innhenting av informasjon. Det igjen har påvirket hvor nært opp til studieobjektet en klarer å knytte undersøkelsene og resultatene.
dc.description.abstractIn this study we have examined the mortise and tenon joints/ a tenon joint in an 18th century panel door. In these explorations we have focused on the details of the traces visible in these joints and drawn actively on our experience as craftspeople. We have gathered data and information through work trials, by documenting tools, and from studying written sources. Based on the analysis of these materials we identify what possible tools and methods that could have been used when crafting the mortise and tenon joint of our object of study. A key part of this work has been to investigate how the visible traces can be read and reproduced. Further we have explored what these traces can tell us about the procedure and details of the tool`s anatomy. We have learned that certain traces are easier to read than others, and this readability can influence the method used for collecting data and how close one can link the results to the studied object.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av funksjon og tilvirkningsmåte for tappsammenføyninger i førindustriell fyllingsdør
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel