Show simple item record

dc.contributor.advisorKalland, Rune
dc.contributor.authorMelum, Stine
dc.contributor.authorSkarpeid, Annlaug
dc.date.accessioned2022-07-16T17:19:33Z
dc.date.available2022-07-16T17:19:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443298
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006129
dc.description.abstractAbstrakt Hensikt Hensikten med denne bacheloroppgaven er å drøfte og redegjøre for utfordringer og gevinster rundt hvordan aktivitetshjelpemidler påvirker aktivitetsidentiteten. Metode Denne bacheloroppgaven følger en IMRoD-struktur, der søk og presentasjon av funn har tatt utgangspunkt i en Scoping review fremgangsmåte. Det ble først foretatt et oversiktlig og åpent søk for å få oversikt over temaet før søket ble mer spesifikt. Alle aktuelle søk med funn av artikler ble nøye gjennomgått før vi endte med fem utvalgte forskningsartikler. Ved analyse av artiklene benyttet vi tekstkondensering for en systematisk gjennomgang av innholdet. Resultat Funnene ble fordelt på fire underkategorier; roller og selvbilde, deltakelse, selvstendighet og samfunnets påvirkning. Funn under kategorien roller og selvbilde viser også til sosialt spekter som tilhørighet og inkludering. Videre funn under kategorien deltakelse er sosial deltakelse og faktorer som reduserer deltakelse. Kategorien selvstendighet ga funn som selvstendighet i aktivitet med aktivitetshjelpemidler, avhengighet av andre mennesker og negative opplevelser rundt dette. Funn under kategorien samfunnets påvirkning er stigmatisering, samfunnets holdninger, tilgjengelighet og synliggjøring av funksjonsnedsettelse. Oppsummering Barn og voksne med fysisk funksjonsnedsettelse har et lavere aktivitetsnivå enn den gjennomsnittlige befolkningen. Ved bruk av aktivitetshjelpemidler har personer med fysisk funksjonsnedsettelse mulighet til å ta et frivillig og selvstendig valg av aktivitet basert på egne ønsker og interesser. Bruken av aktivitetshjelpemiddel kan bidra til bedre selvfølelse, økt deltakelse og tilhørighet som en del av vår aktivitetsidentitet. En negativ faktor som kan redusere aktivitetsidentiteten er stigmatisering og fordommer fra samfunnet. Nøkkelord Aktivitetsidentitet, aktivitetshjelpemiddel, fysisk funksjonsnedsettelse, fysisk aktivitet
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAktivitetshjelpemidlers påvirkning på aktivitetsidentiteten til personer med fysiske funksjonsnedsettelser
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record