Show simple item record

dc.contributor.advisorRenå, Camilla
dc.contributor.authorMikalsen, Anette Mari
dc.contributor.authorWågan, Martine Alise
dc.date.accessioned2022-07-16T17:19:22Z
dc.date.available2022-07-16T17:19:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443340
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006120
dc.description.abstractBakgrunn: Eldre ønsker å være selvstendige og bo i eget hjem så lenge som mulig. For å bo hjemme er det viktig at eldre mestrer og er selvstendig i dagliglivets aktiviteter. Hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsmetode som gjennomføres i kommuner og kan bidra til at eldre gjenvinner funksjon og kan mestre dagliglivets aktiviteter og øker selvstendigheten slik at de kan bo hjemme lengre.   Formål: Denne oppgaven undersøker hvordan hverdagsrehabilitering kan bidra til at eldre mestrer hverdagsaktiviteter og får økt selvstendighet slik at de kan bo i eget hjem. Oppgaven benytter aktivitetsperspektivet PAO (person, aktivitet og omgivelser) for å belyse hovedfunnene og se sammenhenger mellom disse. Oppgaven baserer seg på brukeres erfaringer med hverdagsrehabilitering. Metode: Besvarelsen er en litteraturstudie som tar utgangspunkt i IMRoD-modellen og Scoping Review som metode for innhenting av informasjon. Malteruds tekstkondensering er brukt som inspirasjon for å analysere og innhente informasjon fra fem utvalgte forskningsartikler. Funn: Det er i litteraturstudien kommet frem til fem hovedtemaer i hverdagsrehabilitering slik at eldre mestrer hverdagsaktiviteter og øker selvstendighet. Disse er brukermedvirkning, aktivitetsmål, motivasjon, trening av dagliglivets aktiviteter og sosial relasjon.  Konklusjon: Denne besvarelsen legger frem temaer for hvordan hverdagsrehabilitering kan bidra til at eldre over 65 år kan mestre dagliglivets aktiviteter og få økt selvstendighet slik at de kan bo i eget hjem. Resultatene viser til at brukermedvirkning er viktig i intervensjonen og en detaljert kartlegging av og med bruker er nødvendig. Likevel er det viktig å påpeke at det mangler forskning på dette området og derfor ikke kan trekkes en endelig konklusjon.    Nøkkelord: Hverdagsrehabilitering, eldre, mestring, selvstendighet, dagliglivets aktiviteter. 
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHverdagsrehabilitering og mestring av dagliglivets aktiviteter for at eldre skal kunne bo hjemme lengre 
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record