Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergquist, Ronny
dc.contributor.authorIversen, Line
dc.contributor.authorBerg-Nilsen, Markus
dc.contributor.authorUlset, Amalie
dc.date.accessioned2022-07-16T17:19:14Z
dc.date.available2022-07-16T17:19:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111350261:112687517
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006114
dc.description.abstractFormålet med dette litteraturstudiet er å undersøke om styrketrening har en positiv effekt på slagrammede med hemiparese. Litteraturstudiet inkluderte 8 studier som ble funnet gjennom et litteratursøk i PubMed og ScienceDirect. Studiene måtte være randomiserte kontrollerte studier (RCT) og måtte inkludere én eller flere tester som evaluerte fysisk funksjon. De inkluderte studiene så på hvorvidt styrketrening med motstand kunne bedre slagpasienters fysiske funksjon. Resultatene fra studiene viser at 6 av studiene hadde statistisk signifikant forbedring i fysisk funksjon. For de resterende 2 studiene var det også en forbedring i fysisk funksjon. Basert på resultatene fra de 8 inkluderte studiene vil man kunne si at styrketrening har en positiv effekt på fysisk funksjon hos slagrammede med hemiparese.
dc.description.abstractThe purpose of this literature study is to examine if resistance training has a positive effect on physical function for stroke patients with hemiparesis. The literature study included 8 studies that were found through a literature search in PubMed and ScienceDirect. The studies had to be randomized controlled studies (RCT) and had to include one or more tests that evaluated physical function. The included studies looked at whether strength training with resistance could improve stroke patients` physical function. The results from the studies show that 6 of the studies had a statistically significant improvement in physical function. For the remaining 2 studies, there was also an improvement in physical function. Based on the results from the 8 included studies, one can say that resistance training has a positive effect on physical function on stroke patients with hemiparesis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekt av styrketrening på fysisk funksjon hos slagrammede med hemiparese
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel