Show simple item record

dc.contributor.advisorMork, Knut Anton
dc.contributor.authorEspedal, Sjur Brekke
dc.contributor.authorJanzso, Dennis Aleksander
dc.date.accessioned2022-07-15T17:20:51Z
dc.date.available2022-07-15T17:20:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114729398:33720994
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005934
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes sentrale aksjeindekser i 24 land og sammenlignes med 16 makroøkonomiske variabler. Sammenligningen er gjort med flere OLS-regresjoner med variabel lag i aksjeindeksprisene. Dataene ble transformert med en log first differences-modell. For de makroøkonomiske målene kvinnelig arbeidsdeltakelse, høyere utdanning, BNP per innbygger, arbeidsledighet og husholdningsinntekt ble det funnet en signifikant sammenheng med ulike lag for forskjellige land. Denne sammenhengen foreslår et kausalt forhold fra aksje indeks prisene til de overnevnte makroøkonomiske variablene. For variablene: fruktbarhet, inntektsandel av de laveste 10%, forventet levealder, antall patenter, forurensning, GINI-indeks, energibruk, elektrisk energibruk, tilgang på elektrisitet og grunnskole og videregående opplæring, ble det ikke funnet noen signifikant sammenheng. Funnene tyder på at en sammenheng mellom aksjemarkedskurser og visse makroøkonomiske variabler eksisterer med en viss lag, og dermed at aksjemarkedet kan ha gyldighet som en indikator på tilstanden til økonomien.
dc.description.abstractThis thesis investigates major stock indices in 24 countries and the relationship to 16 macroeconomic variables. The analysis consists of several OLS regressions with variable lag in the stock indices prices. A logarithmic first difference model was used to transform the data. For the macroeconomic metrics: female labor participation, tertiary education, GDP per capita, unemployment, and household income, a significant relationship was found applying various lags for different countries. This suggests a causal relationship from the stock market index prices to the mentioned variables. For the variables: fertility, income share of the lowest 10%, life expectancy, number of patents, pollution, GINI index, energy use, electrical energy usage, access to electricity, and primary and secondary education, no significant relationship was found. The findings suggest a relationship from stock market prices to certain macroeconomic variables exists with varying with a delayed effect. Thus, the stock market holds some validity as an indicator of the state of the economy.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMajor Stock Indices as Indicators of the State of the Economy
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record