Show simple item record

dc.contributor.advisorSitter, Beathe
dc.contributor.authorOlsen, Sofie Andrea
dc.contributor.authorKnutsen, Marie Calmeyer
dc.date.accessioned2022-07-12T17:21:10Z
dc.date.available2022-07-12T17:21:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110850715:111763986
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004874
dc.description.abstractSammendrag Formål: Å se på radiografers vurdering og opplevelse av dårlige henvisninger til konvensjonell røntgen og konsekvensene av det. Metode: Det ble benyttet kvalitativ metode med semistrukturert intervju av tre radiografer på St. Olavs Hospital. Intervjuene ble analysert ved hjelp av induktiv tematisk analyse, hvor 2 hovedfunn ble identifisert i tillegg til andre tema. Resultat: Informantene definerte en dårlig henvisning ved at den har for lite informasjon, for mye informasjon eller feil informasjon. Dårlige henvisninger er meget tidkrevende for radiografen som skal utføre undersøkelsen. Strålevern, ventetid og ansvar er andre tema som blir belyst. Også legens rolle i henvisningene blir tatt opp. Konklusjon: Dårlige henvisninger er et problem som blir likt definert av informantene. Det medfører uheldige ressursmessige konsekvenser, størst av alt tidsbruk. Konsekvensene bør utforskes videre for å finne en løsning på problemet.
dc.description.abstractAbstract Objective: To investigate how radiographers consider and react to poor referrals to x-ray and the consequences of them. Methods: Semi structured interviews were used to gain information from 3 radiographers on the elements of poor referrals. It was also asked about workflow and the consequences they felt arose from poor referrals. The interviews were analyzed using inductive thematic analysis, and 2 main points were identified. Results: The informants define a poor referral as a referral with not enough information, too much information or inaccurate information. They also identify excessive timeuse as a consequence of poor referrals. Waiting time, responsibility and radiation were other subjects of interest. The clinician’s role in referral was also talked about. Conclusion: Poor referrals is a problem that the informants defined similarly. They come with several consequences in terms of resources, most of all timeuse. The consequences should be investigated further to find a solution.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRadiografers vurdering og opplevelse av dårlige henvisninger til konvensjonell røntgen og konsekvensene av det - en kvalitativ studie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record