Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoltskog, Halvor
dc.contributor.authorEngh, Karoline Anna Benum
dc.date.accessioned2022-07-08T17:20:12Z
dc.date.available2022-07-08T17:20:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106261294:22851775
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004157
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTotal Quality Management og Lean ble utviklet i Japan etter andre verdenskrig. Det ble også management konseptet Hoshin Kanri, men ulikt de andre så ble ikke dette management konseptet overført med like stor suksess. Denne oppgaven gjør et dypdykk inn i management konseptet og prøver å plassere det i sammenheng med de to andre management konseptene. Dette gjøres gjennom å undersøke Hoshin Kanri’s påvirkning på Total Quality Management og Lean. Oppgaven er en litteratur analyse og ser på litteratur igjennom fire brilleglass. Det første er litteratur om Hoshin Kanri og hvordan det har omtaler og kobler Hoshin Kanri mot Total Quality Management. Det samme gjøres med management konseptet Lean. Deretter snues dette og man ser på Total Quality Management litteratur og hvordan det har omtaler og kobler Total Quality Management mot Hoshin Kanri. Det samme gjøres også med utgangspunkt i management konseptet Lean. Funnene fra litteratur analysen blir deretter presentert gjennom fire kategorier som disse glassen utgjør. Deretter blir resultatene diskutert og drøftet. Her trekkes det fram at det er en barriere med tanke på navn bruk av konsepter. Ut fra diskusjonen og drøftingen kommer det fram en konklusjon om at man kan tydelig se at det hevdes å være en påvirkning mellom Hoshin Kanri og Total Quality Management, mens det er en mindre tydelig påvirkning mellom Hoshin Kanri og Lean. Det bemerkes at det mest sannsynligvis er en grad av påvirkning siden Toyota brukte management konseptet Hoshin Kanri i sin organisasjon
dc.description.abstractTotal Quality Management and Lean were developed in Japan after World War II. That was also the management concept Hoshin Kanri, but unlike the others, this management concept was not transferred with equal success. This thesis makes a dive into the management concept of Hoshin Kanri and tries to place it in the context of the other two management concepts. This is done by examining Hoshin Kanri's impact on Total Quality Management and Lean. The thesis is a literature analysis and looks at literature through four spectacle lenses. The first is literature about Hoshin Kanri and how it has reviewed and connected Hoshin Kanri to Total Quality Management. The same is done with the management concept Lean. Then this is reversed and now looks at Total Quality Management literature and how it has reviewed and connected Total Quality Management to Hoshin Kanri. The same is also done which the management concept Lean. The findings from the literature analysis are then presented through four categories that these glasses constitute. The results are then discussed. Here it is emphasized that there is a barrier in terms of names use of concepts. Based on the discussion, a conclusion emerges. There can clearly be see that there is impact and influence to be observed between Hoshin Kanri and Total Quality Management, while there is a less clear impact and influence between Hoshin Kanri and Lean. It is noted that there is most likely a degree of influence since Toyota used the management concept Hoshin Kanri in its organization
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHoshin Kanri. Den glømte brikken
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel