Show simple item record

dc.contributor.advisorTyskø, Erna Henriette Dahl
dc.contributor.authorAspaas, Kristin
dc.date.accessioned2022-07-07T17:21:57Z
dc.date.available2022-07-07T17:21:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:34415740
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003686
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet jeg ønsker å belyse i min bacheloroppgave er barnevernets arbeid med ettervern, og jeg har derfor kommet fram til følgende problemstilling: «På hvilken måte kan ettervern hjelpe ungdom i barnevernet i overgangen til et selvstendig voksenliv?». Metoden som er brukt i denne bacheloren er litteraturstudie. Jeg har tatt fatt i det juridiske rammeverket og relevant kunnskapsgrunnlag som gir en god oversikt over hva et ettervernsarbeid skal inneholde og hvilke faktorer som er viktige for at ettervernsarbeidet skal bistå i overgangen til det selvstendige voksenliv. Videre drøfter jeg den sosiale støtten og relasjonens betydning for en god overgang før jeg avslutningsvis tar opp noen etiske utfordringer som kan dukke opp. Forskning viser at de ungdommene i barnevernet som mottar ettervern klarer seg bedre i det selvstendige voksenlivet, enn de som takker nei. Mine funn viser at det er bistand til bolig, utdanning og jobb som blir en viktig del av ettervernsarbeidet. Likevel blir det poengtert at relasjoner og ulike former for sosial støtte blir avgjørende for at overgangen skal bli best mulig for den unge.
dc.description.abstractThe topic I want to discuss in my bachelor thesis is the child welfare service’s work with aftercare, with the following issue: “In what way can aftercare help young people in child welfare system in the transition to an independent adult life?” The method used in this bachelor theses is literature study. I have found the legal framework and relevant theory that provides a good overview of what aftercare should contain and which factors in aftercare that are important to assist the transition into an independent adult life. Furthermore, I discuss the social support and the importance of relations for a good transition before I finally address some ethical challenges that may arise. Research shows that young adults in child welfare who receive aftercare have a better independent adult life than those who decline. My findings shows that assistance to housing, education and work are the most significant part of the aftercare work. Nevertheless, it is emphasized that relations and various forms of social support are crucial for the best possible transition into adult life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEttervern - Barnevernets arbeid med ungdommers overgang til voksenlivet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record